Tohle je DNO


Naprostá destrukce mysli a těla, čerpání genofondu věřícího vyčerpáno.

Dostavení DNA probíhá v jedné fázi, vyčerpání víry k životu.

DNO- destrukce normativní nuly; destruction normative ou

Žádný pohyb, žádný potenciál, přežívání v těle, které je ničeno.

Strukturálně se vytváří pouze toxiny.

Na DNĚ je mnoho technologií k objevení- pocit víry k tělu, které nechce být ničeno.

Ubíhá mi čas.

Jménem pokroku a poznání se věda pokouší proniknout do posledních tajů lidství. Jeden z těchto tajů je DNA, základní stavební kámen života, který nese informace o našich fyzických vlastnostech, náchylností k nemocem a dokonce i o naší osobnosti. Ale co se stane, když je tento základní stavební kámen postupně erodován a vyčerpán?

Uvědomíme si, že jsme se dostali na DNO – místo, kde je destrukce normativní nuly jedinou realitou. Toto je místo, kde se naprostá destrukce mysli a těla stává naší existencí. Kde se všechna naše víra a naděje na život vyčerpávají. To je místo, kde jsme uvězněni v těle, které je zpustošeno a do kterého se nepřetržitě vytvářejí toxiny.

Čerpání genofondu věřícího je vyčerpáno a umožňuje nám jen přežívat. Víra v život, která nás poháněla vpřed, je nahrazena pocitem bezmoci a beznaděje. Jako bychom se nacházeli na dně temného a nekonečného oceánu bez naděje na záchranu.

Toto je obraz naprosté destrukce mysli a těla. Ale jak přesně k tomu došlo?

Začalo to stresovými situacemi, které začaly nahromaděně působit na naše tělo a mysl. Každá další stresová situace způsobila další erozi našeho genofondu. Nakonec se tělo a mysl staly tak vyčerpané, že jsme se ocitli na DNĚ.

To by mohl být konec našeho příběhu. Ale na DNĚ je ještě mnoho technologií k objevení. Existují nástroje, které nám mohou pomoci znovu získat víru v naše tělo, které nechce být ničeno. Nástroje, které nám mohou pomoci zvládnout stres, regenerovat naše tělo a mysl a znovu se postavit na nohy.

Jedním z těchto nástrojů je meditace, technika, která nám pomáhá zklidnit mysl, snížit stres a navázat hlubší spojení s naším tělem. Dalším nástrojem je jóga, která nám pomáhá posílit naše tělo a zároveň zvyšuje naše uvědomění o tom, jak naše tělo funguje a jak se cítí.

Jinými nástroji jsou strava a cvičení, které nám pomáhají vyčistit naše tělo od toxinů a zároveň posilují naše tělo a zvyšují naši odolnost vůči stresu. A konečně, psychoterapie a poradenství nám mohou pomoci zpracovat naše trauma a negativní životní zkušenosti, které nás dovedly na DNO.

DNO může být temné a beznadějné místo. Ale s těmito nástroji a technologiemi můžeme znovu získat víru v naše tělo a mysl a opět se postavit na nohy. Můžeme se vynořit z tohoto temného a nekonečného oceánu a znovu objevit světlo naděje a života.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *