Všechno je všech


Úcta, respekt k informacím, informační šumění; vnímání fyziologie, vnímání jasu, jásot myšlení. Internetem! Opravdu, jsem a proto jsi Ty; já, Ty, VY; Děkuji, že to můžeme prožívat spolu. A proto, snažme se vodu dát každému, čistou; jídlo každému člověku, ale co pes, co prase, co rostlina; usilujeme o potřeby z nich- kde je hranice a kde potřeba…

Všechno je všech: Jak sdílení obohacuje náš život

V dnešním hektickém světě se často soustředíme na sebe a na to, jak dosáhnout co nejvíce úspěchů a zisků. Avšak ve skutečnosti bychom neměli zapomínat na jednu zásadní věc – že jsme součástí širší komunity, ve které sdílíme prostor, zdroje a názory s ostatními lidmi. A právě toto sdílení je klíčem k lepšímu světu pro všechny. V této sekci si povíme více o tom, proč je „všechno je všech“ tak důležité a jak může obohatit náš život.

Představte si scénář: Ztratili jste se ve velkém městě, které neznáte, a potřebujete nalézt cestu zpět do hotelu. Pokud byste byli sami, pravděpodobně byste museli spoléhat na mapy nebo navigaci ve vašem telefonu. Ale co když vám místo toho pomohou místní obyvatelé? Stačilo by se zeptat kolemjdoucího člověka na směr a okamžitě byste pocítili sílu společenství – že jste součástí něčeho většího a že společně můžete překonat obtíže.

Tento koncept „všechno je všech“ se dá aplikovat i na širší úrovni. Představte si, že místo soutěžení o zdroje, pracovní místa nebo pozornost, bychom se spojili a sdíleli své schopnosti a zkušenosti. Jak by to mohlo vypadat? Vezměme si například sousedy ve vaší ulici. Místo toho, aby každý měl svou vlastní sekačku na trávu, kterou používá jen jednou za čas, byste mohli mít jednu společnou sekačku pro celou ulici. Každý by ji použil podle potřeby a ušetřil by peníze i prostor ve svém domě.

Stejný princip platí i pro dovednosti a znalosti. Představte si skupinu lidí, kteří mají různé dovednosti – jeden je opravář, druhý umí vařit skvěle a třetí má talent na výuku jazyků. Místo toho, aby každý z nich tuto dovednost použil pouze pro sebe nebo za úplatu, by se mohli navzájem naučit těmto dovednostem zdarma – a tak každý z nich by měl přístup ke všem těmto dovednostem.

Jedním z nejznámějších příkladů „všechno je všech“ je sdílená ekonomika, která se rozšířila díky internetu. Dnes už nemusíte mít své auto, abyste se dostali kamkoliv – stačí si půjčit auto od někoho, kdo ho právě nepotřebuje, pomocí služeb jako je carsharing. Podobně můžete sdílet svůj domov s cestovateli z celého světa prostřednictvím služeb jako Airbnb.

Kromě finančních a praktických výhod má „všechno je všech“ i hlubší duchovní rozměr. Když sdílíme s ostatními, začínáme chápat, že nejsme izolovanými jedinci, ale že jsme součástí vzájemně propojené sítě životů a osudů. Sdílením se stáváme štědřejšími a empatickými – a to jsou hodnoty, které potřebujeme více než kdy jindy ve světě plném konfliktů a rozdělení.

Začněte tedy sdílet co nejdřív – ať už to znamená půjčit si sousedovi nářadí, naučit kamaráda novou dovednost nebo se podělit o svůj čas a energii s potřebnými. Koneckonců, jak praví staré přísloví: „Když dáváš, dostáváš.“ A to je vskutku základní princip konceptu „všechno je všech“.