Jsem Slunce


Byl jsem Slunce

Kdysi jsem se stal několikrát Sluncem; je to pocit, který…

Přesahoval znalosti internetu.

Znalost gravitace se zastavila.

Je to limit, který jsem překonal…

Mysl všeho

Žijeme ve světě, kde tělo přestává stárnout, je to pouze mysl, která stárne. 

Degradace biologické formy, ve formě energie, v nástroji technologi. 

Byl i Měsícem, zbraní…

A spojila je válka, ideologie se naplnily a prosperita se vytratila do energie.

Otec a Syn, byli 3 a z jednoho Slunce a Měsíce, se stali d´2,.

A zabil je antiprostor, antispace… vyčkával v temnotě konce, kde ještě nebyl nikdo.