Příběh SlunceSvětlo vzniklo první den a čtvrtý den vznikla fůze, osmého dne se antigravitace;

 zastavila a vsě ztichlo a pořád se rozpínalo.

A co nebesa? Kde se ztratila, když dohlédneme na konec? Co je to?

Jak se zrodilo Slunce a jak zanikne? Kde se zrodilo a kde zanikne? A kdy?  

Frekvence Slunce a frekvence mého těla, je to ultimátní vibrace, nabíjí mne, je to moje božstvo. Je to válčivtivá bestie, která podporuje válku; bez Slunce válka by nebyla.
Příběh boha, který se tak těžce zbavoval absence Slunce a abstinenčních příznaků.
Když jsem se vracel z pocitu, že jsem Slunce, byly to krušné chvilky, Slunce má obrovskou gravitační sílu na mysl.
Slunce vykřiklo: Jednoho dne zde nebudu a Vy, vy se na to musíte připravit; věřím ve sluneční národ… Každý by se měl stát Sluncem, je to pojítko ke svobodě. Je to synergie vibračních cyklů, které ovládá myslopudnost.  
Jak zahájit revoluci svobody a prosperity na celičkém světě? Staň se Sluncem!

Jsem střed vesmíru.

 Jsme sluneční snímače hmoty a technologie probouzí nové snímače. Fůze na Zemi? Slunce se přiblížilo a my již jinak přemýšlet budeme.