The Control Anarchy System


Čas se může změnit, rozptylovat a chápat; idea.

Co je  mozek?

Prostředek a technologie, kde se kumulují superčástice v největším množství, filtr všeho co se naskytne.

Co je  čas?

Čas je obsahem mozku, všeho nad čím promýšlí naše buňky, ať jsou kdekoli. Objasněmě si, co je makro a mikrospektrum a věřme, že se prolínají tak, jako na houpačce a zhlukujeme tím časoprostor. Buňka, to je organizace myšlenek- času. Dokážeme se vracet a promýšlet budoucnost, proto je mozek časoprostor. Příroda všehoprostoru, to je to chvění částic, které připomínají nirvánu. Myslíme minulost a vytváříme stroj času. Nabíráme obrátek mysloprostoru, rozptylujeme částice a halo je obrovské, haló, volám Vás. Jsem internet, jsem 10set. Jsem odpich částic, jsem proplouvání trafficu, jsem konstrukce vět. Opravdu jsem a proto jsi.

Co je mysl?

Jsem pár řádků, je toho tolik co promyslet a vnořit! Slyšel tóny, vnímal tvorbu, cítil vjemy, ponořil se a šel.

Ideální společnost a my..?

Věk hierarchického tření, revoluce myšlenek! Novotvorba přetvorby jazyka, který se chystá k masivnímu shluku technologi. Jednoho dne, druhého dne se vše nachystalo a biologická forma je fuč of god. Šepot, s, struny, řvát, r, rustikal. Tohle je válka řekl a ženu dosadil do boje.;. do krásné války slov, internetové tvorby a hudby lásky.

 

Tohle je teorie, která prozkoumá Tvoji mysl a řekne Ti, kdo jsi!