Module 1


conclusion- závěr

scope- rozsah

estimation- odhad

node- uzel

measurement- meření

exceed- přesáhnout

eager- dychtivý

constraint- omezení

within- v

boundaries- hranice

embeddedness- zakotvení

span- rozpětí

endeavour- úsilí

distinguished- význačný

effort- úsilí

commencement- zahájení

chartered- zmocněný

amusement- pobavení

awareness- vědomí

consideration- úvaha

estimation- odhad

distinction- rozdíl

rehearse- zkoušet

slightly- nepatrně

oversee- dohlížet

sufficient- dostatečný

aligned- zarovnaný

compliant- vyhovující

dispute- spor

steer- řídit

reject- odmítat

assess- ohodnotit

asset- aktivum

compulsory- povinný

resemble- podobat se

retain- zachovat

hamper- omezovat