The theory of last man


Filip have got struny, struny času a příběh a organizace všeho, čecho můžeme ovládat a využít začíná.

  • the space of Czechia
  • instruments of symbols
  • last lost move made

Pravděpodobnost v alghorhytmu- hit, eat h and heat

  • feel the price
  • feel the move
  • – pociť zapomenutí minulosti na vlastní skiny
  • — mezidoba časoprostoru a struny

USA UNITY Slovan řeč, čínský pokrytec ekonomie a technologií, které jsme Vám SHIT dali