Neural science


treatise- pojednání

ripple- zvlnění

throb- bušit

flutter- třepetat

ailment- onemocnění

jest- žertovat

dread- hrůza

moistness- vlhkost

tenure- funkční období

junction- spoj

assembled- sestaven

paving- vydláždění

rigor- kázeň

elucidation- objasnění

delineate- vylíčit

cerebellum- mozeček

refinement- upřesnění

inherited- zděděný

devised- vynalezený