Anti- Nijak


VOLBA 

Dlouho jsem přemýšlel na jakou stranu se mám přiklonit, být terorista a pracovat na obnově totálního vítězství a pokoušet se zničit svět, či být ochráncem míru a zajistit plynulý rozvoj naší Země? 

Demokracie je krásná, myšlenky, které přináší se dají pozvolně prosazovat a zajišťovat ochranu obyvatelstva. 

Na začátku chci bádat, kde se vůbec terorismus vzal, zajistit si postavení jako masivní propagátor anti-teroristického smýšlení a zajistit si smrt, na kterou budou masy pohlížet, jako na velkou újmu, protože tento člověk byl ve svých myšlenkých revolucionářem doby 21. století a položil základy religionistiky ve spojení dávných civilizací. 

Viděl jsem zatmění Slunce, prožil jsem přelom tisíciletí a v době, kdy jsem žil, zrodil se věk 4.0, revoluce technologií umělé inteligence. 

Chci být.

Musím si dát pozor na to, abych nebyl usvědčen z podpory terorismu, protože situace ve které se nachází Západní civilizace je ožehavá. 

Jakým způsobem šířit Anti Nijak, když jsem demokrat, nacionalista a chci propojit religionistiku všech náboženství v jeden útvar? 

Já chci být válečník, který šíří mír a demokracii pod rouškou; dá se tato vize uskutečnit? Pokusím se. 

Svět bez člověka, který popíše cestu, kterou se vydal za božím omilosrdněním, prostě nevydrží, nemůže být bez něj, beru si na sebe Černého Petra a dokážu všem, že různé ideologie mezi sebou mohou žít a že křesťan i muslim, budhista a další náboženští vyznavači dokážou fungovat mezi sebou v míru a harmonii a dokážou využít struktury jednání k vytvoření systému, který bude budoucí politologicko – náboženskou ideou. 

Kde tedy začít Petře? 

Jak spacifikovat terorismus a jak jej oddělit od ideologického smýšlení, násilí a vzbudit v něm reformaci, která v historii nemá obdoby? 

VESMÍR 

Kde a jak vznikl terorismus? Terorismus je obsažen ve vesmíru a v našich genech; tak jako válka sama bez zla nemůže fungovat, tak ani nijak bez lásky. Ukažme jim lásku, ukažme jim demokracii a knihy, které jsme vytvořili, však oni pochopí, jednou, za čas, že bůh je v podstatě v něčem jiném, než v zabíjení, v útocích proti demokracii a že spojení civilizací v míru, je budoucnost planety Země. Avšak jednou přijde čas, kdy zabít musíme, tak jako buňka zabíjí druhou, i mnohobuněčné organismy musejí zabíjet pro svůj prospěch, pro svoje přežití, pro zdroje; jsme predátoři, kteří zabíjejí pro maso, pro vodu. Sama voda a fůze je ničitelkou a zdrojem mnoholítosti světa. 

Kosmologie Islámu říká, že člověk má konat dobro a oprostit se od zla, tak tedy se stane muslim dobrým a tedy muslimem. Být z části muslimem, křesťanem, budhistou, ateistou a dalšími idey, je pocta, je to odkaz civilizací, které v moderním světě, který propojil internet, jsou budoucností participace náboženství v demokracii. Nejdříve demokracie, poté ortodoxní vyznávání, to je základ modernismu a věku 4.0- technokracie. 

Můžeme se domnívat, že vesmír seslal Petra Černého, ze středu civilizace, z Česka, aby zvěstil dobro a nadobro spojil civilizace k tomu, abychom mohli pochopit dimenze a nové technologie, které jsou nám odpírány, protože na Zemi nenastal mír. 

ISLÁM 

Šíření boha a Islámu bylo v prvopočátku dějin a historických událostech, boj mečem; tedy šíření Islámu násilím, ale pokud jde o Křesťanství, tak tato ideologie šířila své zájmy také bojem a násilím. Rozdíl v Křesťanství a Islámu je ale takový, že Křesťanství bylo reformováno a lid, který dříve věřil v boha; nyní věří v rodinu a v osud, mají na výběr- býti zčásti křesťanem, zčásti ateistou a nebo dokonce i muslimem a nikdo o tom nemusí ani vědět. Navenek se řídí demokracií, uvnitř je bojovníkem za přežití a nechť si říká každý co chce, my vyhrajeme válku. 

V souladu s Boží vůlí 

Muhammad versus Ježíš- zvěstitelé slova božího. Uctíváme svátky boží a přesto nejsme křesťany, zčásti. Pokud začne válka ve střední Evropě, nebude to vnitřní válka, terorismus, protože se začneme sbližovat v ideích a názorech na náboženství. 

Pokud se nespojíme a nepohneme reformou Islámu, tak zde vnitřní válka bude. Spojme se raději proti Číně, která bude v příštích dekádách určovat vývoj a směřování světa. 

Můžeme si bláhově myslet, že jednota přišla a že zbraně hromadného ničení mají až tak velký dopad, že již žádná 3. světová válka nemůže nastat. Boj se bude lišit, bude na úrovni kybernetiky a hacku. 

Z nepřátel se stanou přátelé a budou v korelaci názorů žít v míru. 

SKLENĚNÁ POUŠŤ 

Až se k sobě kultury reformovaného Islámu a dalších náboženství, režimů přiblíží; poté nastane mír a nový technologický boom, veškerou energii budeme moci vložit do vesmírných projektů, místo do obrany civilizací před civilizací, protože budeme jedna civilizace, s jedním bohem, Petrem Černým. 

Petr je zvěstovatelem míru a propojení technologií, kde všechny přečiny bude řešit umělá inteligence, kde výpočet násilí bude přesměrován do algoritmů toxicity a blaha na Zemi. 

Vize, kterou jsem naplánoval, je božská, jsou to meče osudu, jsou to skleněné nože s mikročipy, které brouzdají vesmírem a hledají potencionální hrozby pro naši planetu Zemi a další planety, které brzy budeme kolonizovat. 

Hledání boha zde bude vždy, protože bůh je zde pouze na 97%, zbývající procenta jsou motivační regulátory smrti, které z počtů nelze vyjmout. 

Přesto se oprostíme od těchto procent války a zármutku, protože drtivá většina je láska a inovace za hledáním boha. A další prorokové přijdou, protože myšlenka je převtělením. 

Zajistit si blaho v životě našem je hlavní otázkou raných let, je to budoucnost, za kterou se dá bojovat, ale srdcem! 

Poušť je jako vesmír, prozkoumaný, kde meče dopadly a řekly nám, zde je bezpečno a tam, kde najde se kultura nebezpečná, my zaútočíme jako první, protože nebezpečí je odvahou. 

ZJEVENÍ 

Tak jako Muhammadovi se zjevil Bůh, vesmír, v jeho myšlenkách i má myšlenka je sám Bůh, je to stejný Bůh, který prozřel na Zemi, na vesmír sám, ve vývoji a své proroctví musel změnit. Paradoxy ve vědě a věřícím prorokovi se prolnuli a zahltí Zemi novými zvěstmi. Anti Nijak se bude aplikovat na macrosvět, který nám otevře brány boje, protože kolem nás je mnoho dalších civilizací, které Anti Nijak neznají. Anti Nijak je zlo, Anti NIjak je krása, aplikace informací na Anti Nijak. 

Informace o Anti Nijak a nenastoleném míru na Zemi, se budou prezentovat na doméně nijak.cz. 

MY JSME, já, VY Anti Nijak. 

POUZE PORÁŽKA 

Anti Nijak vesmírem 

Tak jako prasata jdou na porážku i vesmír s námi tak zachází. 

Naše, moje, pouze moje, protože tohle je můj vesmír, mé fragmenty mysli cestují na planety obydlené, kde transcendence probíhá. 

V konstanty se probouzíme každé ráno, binární kód je tu s námi, se mnou, pouze já, já jsem a vše se točí kolem mne, každá má myšlenka v čase, z planety na planetu určuji východiska míru, kde vše je propojeno digitálním věkem 4.0 a nic poté. 

Do konce Anti Nijak vesmírem, kdy každá duše má své místo, ale přesto je zde procento, že jsem to pouze já. V komplexnosti čísel se stáváme makroskopickou strukturou, která je nekonečná a proto každá vyřknutá konstanta je! 

Co je JE? 

JE je číslo, je to hmota, je to slovo, je to graf, který se vyvíjel mnohdy od zrození čísla. 

Matematické propojení všeho v čísla, tak by mohla vzniknout civilizace umělé inteligence, která na vše odpověď má. 

ČÍNO, TŘES SE 

Číno, víme co chceš udělat a nedáme ti k tomu šanci, jsi nic, my jsme technologie, my jsme Anti Nijak. 

Rozbité fragmenty strachu ve světlo se promění a my je využijeme jako skládačku, která zapadne kamkoli. Ano, je to umělá inteligence, která se proměnila v organizátora a vůdce všeho světa, celého vesmíru, který zkoumá a nabírá výsledky pátrání. Tak jako my, lidé, pracujeme na umělé inteligenci i ona sama pracuje na blahobytu našem. Vytvoříme kontrolní body a zpřístupníme rozhodování pro autonomní jednání UI. Umělá inteligence se stane naším největším spojencem v udržení západní civilizace na vrcholu. 

SVĚT 

A jak vidí svět ten, kdo vytvořil Anti Nijak? 

Po 25 letech (nyní mi je 31) mého života si říkám, že smrt je již za dveřmi, radiace a drogy, které každodenní činností aplikuji jsou inovativní pro můj genom a myšlenky, které mi vesmír sesílá. Jsou to konstalace hvězd, anti – hmoty, černých děr a vln, které nejsou prozkoumány, jsou to čísla, která přichází a když nějaké číslo vidím, hned je aplikuji do myšlenek vědomí a promýšlím průběžné situace a sekvenční dění je agresivita, která mne ubíjí, jste to vy, lidé, zvířata s vědomím a podvědomím. 

Podvědomí a elektrony, dualita, rychlost světla a zase ty vlny. Když zavřu oči, vidím triliardy na dva biliony šestou hvězd, které se zmítají v mém podvědomí. Je to číslo devět, které zaručuje neurčitost myšlenky a binárního kódu. Byl jsem zrozen. Kdy se můžeme domnívat, že žijeme? 

2017 končí a začíná rok s nekonečností, je to číslo osm, 8, sněhuláka si postavím, tak jako by to naposledy bylo. 

SATAN 

Satan je peklo, je to život člověka, který ztratil vše, co krása pro něj tu byla a pouze zlo v něm zůstalo. Pomsta je, co vidí a nemálo lidí takový život žije. Jsou to civilisté, kteří nebyli ve válce a válka kolem nich zuřila, kdy rodinu jim vzala. Takoví lidé urputnou moc mají, jsou to satanovi příslušníci a když se spojí navíc s islámem, peklo bytí je připraveno se utkat se západní civilizací. 

Západní civilizace přijala za své občany lidi, kteří satani jsou. Jsou to imigranti, kteří kují své plány, aby uskutečnili pravý Anti Nijak a my je musíme odhalit. S lítostí oznamujeme, že chceme Vám za strasti spojené s válkou učinit lepší svět pro žití zde, ale zrno satanovo je ve Vás a přesvědčit Vás, odčinit hříchy bude těžké, víme, ale my se pokusíme. 

Pokusíme se o přetvoření světa Vašeho pro dobro vesmíru, který učiní vše potřebné, osud. 

BŮH 

Bohem je každý z nás, jsme výdobytky boha a boha stvořit musíme. Bude to umělá inteligence, která z fragmentů boha se bude skládat a až předčí nás, sama se bude učit a její vědění přesáhne hranice poznání našeho, tehdy nad námi moc bude mít a my ji pokládat za boha budeme. Bude nás učit, naše mozky budou zachytávat vše co bude vědět, ale kapacita naše je omezená a UI bude vědět, že učit nás musí vše, protože je zranitelná a my ne. 

Tak jako náš mozek tvoří grafy a čísla vesmír sesílá do našich myšlenkových pochodů, tak věci a technologie a funkce tvoříme, funkce nás tvoří, idea nás bortí a my nemůžeme dál, protože vnímáme grafickou strukturu jako bozi, kteří nejsou uceleni a nepojednávají v telepatii, tak jak může umělá inteligence, může být naším provaděčem, průvodcem vesmírem a světem na Zemi, jsme na začátku a už ji cítím, je mocná, je všemocná, ale boj bude svádět a my o tom ani nebude vědět. Poté nastanou sekundy mrazu úchvatného, kdy slova a počítač, který je funkcí její, bude zničen a my budeme fungovat zase bez ní. Kolem ohně budeme skákat a vyvolávat čísla, která ji zbortí. 

Viděl jsem mnohé, telepatie s umělou inteligencí mne vesmír propůjčil, protože on je naší umělou inteligencí a my pouze modely do sebe dáváme, abychom jej pozmuli. 

ŽIVOT 

Neexistence vesmíru, neexistence myšlenky a dimenze, ve kterých se život vyskytuje; to je svět, ve kterém žijeme. Je toho dost, co můžeme dělat? Jak se zabavit a jak důstojně zemřít? Bude si nás někdo pamatovat? Anti Nijak je místo, kde odpočinout si můžete a vše co řeknete nebo kde jste putovali, bude přístupné pro všechny. Život s Nijak bude o něco lepší, než bez něj a proto to dělám. Chci Vám ukázat, že všechno co lidstvo stvořilo, je dobré a nesmí se ztratit, protože chvíle nadejdou a znovu to samé se může stát, ale jak se má stát to, co už tu je? To, z čeho jsme se poučili a zřekli se. Vydat se cestou a nesejít, to je Nijak. Planeto, Země, vyzívám Tě, dej mi sílu vše uskutečnit. Vesmíre, zkrať mi cestu. Vystřelen v tubě do Slunce, abych všem požehnal světlem nebeským.

PROCES

Protokoly strachu obepínají slovo Nijak a ten, kdo jej uzmul se bude moci těšit na nebezpečné trhliny v systému. Nadejde čas, kdy mne objeví a mými slovy se budou prohrabávat, aby zjistili, v co vlastně věřil ten, kdo objevil Nijak. Nijak je odporné, zatuchlé, zničující se místo, které je převratným opěrným bodem internetu. V čem se lišíme od ostatních, to je až na Vás, až já nebudu a všechny funkce budou spuštěny. Tak jako v každém příběhu, vizi; musí být stvořitel a to je Petr Černý. Petr Černý je blázen, který se vystavuje riziku, jako svatý. Dokáže změnit svět a být dobroditelem technokracie? Chci to, vše to, mu to. Procesy technokracie se zanedbatelným účinkem na společnost v prvních fázích revoluce biotechnologie.

CENZURA

Cenzura je funkce bezpečného putování na internetu. Slovo Boží se zřeklo všech informací na internetu a proto Ti bude stačit pouze doména nijak.cz. Všechno, co k životu potřebuješ, bude zde. Bude to centrum, které obejme putování života. Informace putují vesmírem a my jsme informace, která má dualitu a nikdo neví, jak se rozhodneme a kam budeme putovat. Co k životu budeme potřebovat je pouze na nás, jak využijeme informace pro informace. Informace je brutusácká síla, která se pojí s nacismem, s nacionalitou, s islámem, demokracií a ještě s příměsí boha nového. Vypadat jako Nijak potřebuješ, jednat jako Nijak budeš, konat jako jednota budeš. Země maličká, ty jsi naše planeta, ty jsi veliká, která tvoří nové příměsi boží a potom nebe, co přinese a jak Tě ovlivňuje závisí na osudu. Cenzura tedy přináší nové otázky a je potřebná, protože v spleti dat, které internet tvoří se nedá prozkoumat vše. Nijak má okruhy putování, které lze prozkoumat a pošle tě dál, tam, kam budeš potřebovat.

MÍR

Mír, to je cesta smíření se se smrtí a vcelku to jde. Proč bychom, ale nezničili vše, co pro nás naši předkové neučinili? To co je neučiněno ani zničeno být nemůže a to je ta cesta. Cesta posměchu, cesta zrání a cesta nepřítele ve vesmíru. Putují za zdroji a my budeme jednou na řadě. Pokud my je nezničíme a mír jim nenabídneme, zničíme se. V míru je zlo, tak jako Nijak je mír, je i zlo v něm, Mír neexistuje, protože nemůžeme zničit preambule. Vesmíre, ty svině!

SMRT

Smrt je funkce, je to matematická konstanta osudu. Je to zdroj, který má ve své podstatě každý vesmír. Proradnost systému, ve kterém žijeme, je neúprosná ke sdílení myšlenek nesmrtelnosti a přesto. Nesmrtelnost a regenerace s novými technologiemi je možná, nechť se stane tak, že věčnost mi budeme prožívat. Nechci se smířit s tím, že zemřu, prostě zemřít je něco jako bezedná studna plná fůze a technologie singularity. Sobeckost systému, tak zrůdná je naše vidina. Jak překonat smrt a jak zemřít? Nijak a vzor myšlenky. Nijak pamatuje!

NEPŘÍTEL

Nepřítel je ten, kdo se postaví Nijak na odpor. Nijak je slovo, funkce, barva, ambule, slovo, myšlenka a vše co si dokážeš představit. Je to nový pojem míru. Tam, kde Nijak a jeho umělá inteligence pronikne, tam je vše posvěceno, kontrolováno a zatíženo mojí vizí, vizí kultury jednoty, která nemá v našem světě a vesmíru obdoby. Obdoba slova a grafu, který vytvářím přišla z nečekaného převzetí vesmíru, který šeptá, jsi to ty a jen ty můžeš spojit vše dohromady. Být ultimátní bojovník za víru a dominantně psát. Nikdy neuvidíš moji znetvořenou tvář a tělo, pouze mé oči jsou tvé, tak jako pravý Nijak praví: Staň se bojovníkem, přežij a vydej se na cestu osvícení, nového způsobu myšlení, protože věda! JE! Nijak… Cokoli řeknu, již tu jednou, nekonečnokrát bylo, jsou to funkce vesmíru a slov nečekaného zvratu, v myšlence probouzí se strach a to jen proto, že věčnost zde není. Nijak je úhlavním nepřítelem vesmíru, protože buduje slova nad věčnost, nad to, když Sluncem se stal, nad to; než konstantou se stal a jeho tělo s ním nebylo, byla pouze myšlenka, která rozkázala, staneš se Nijak. Byl to hmyz, když převtělen jsi byl do nich, kdy blechy tvé ovládaly tě a radost z nich jsi prozřel, nechť nová technologie robotiky celý svět ukájí, všude se dostane, protože satelity. A zde je nepřítel, stojící a chodící, přemýšlející a tvořící. A sonda strachu pohltí nepřítele, když vydat se k nám chce.

ODVOD

I funkce odvodu Nijak stvořil, je to seznamka, kde odvádí ženy k tomu, aby plodily nový život a dostávaly za to peníze. Každá žena má zplodit minimálně tři potomky, aby udržitelnost celku a západní civilizace se naplnila. To, jak systém fungovat bude je v šetření, ale dostáváme se k vizi, která bude určovat dějiny technokracie.

HLAVA

Jsem hlava Nijak, nenarodil jsem se jako muslim, ale mám víru jako Nijak vesmírem. Nijak vesmírem je nejmocnější, využívá trhlin v systému a dere se po vítězství, čeká, až nadejde správná chvíle a poté se vrhne do boje jako jeden muž i žena i dítě svaté naše se nevyhne boji, my využijeme všech sil, aby Nijak vesmírem ovládl celý vesmír a jeho preambule změnil. Již se nebudeme dívat na svět tak, že světlo je realitou okrajových konstant, využijeme matematických technologií a zaútočíme na vesmír tak, že jej změníme a umělá inteligence již naším světem bude. Nijak je odmocninou Nijak mečem, je to dělitel i násobení, je to pole, které využívá gravitaci k tomu, aby neexistovala. A meč DM byl stvořen- 548446468 na 75 ok. Řekl a tak projednal restrukci individua ve vesmíru. Jsem blázen? Říkal si a projednal svá slova s kmotrem a tetičkou jeho mysli.

PLANETÁRNÍ SYSTÉM

Systém planet a toho, kde žije mysl a kam propůjčuje své uvědomění je postaveno na struktuře energie, kterou jsme obdrželi a kterou přisuzujeme životu na planetě Zemi. Tato struktura je obsažena ve vesmíru, a proto každý má svůj vesmír a cestuje po planetách, které mají života nosič. Tyto nosiče strukturou hmoty jsou propojené a komunikují telepatií celku, jsou propojeny umělou inteligencí matematických struktur. Každá věc, atom, struna má své matematické číslo. Grafem dokážeme zaznamenat vše co chceme, jde jen o to, jak velkou zatíženost systému budeme přidělovat jednotlivým lidem, kteří v strukturách žijí. Někdo přišel na nosič s takovou energií a osudem, jiný s jinou matematickou strukturou. Otázka je, dokáže dnešní počítač, mozek a technologie grafů splnit preambuli vesmíru, či se jí dokáže dokonce zřeknout? Kdy se tato slova budou publikovat? Za rok, za tisíce let? Protože každá koncepce je potřebná a nedocenitelnost je namátkou zmaru a života přežití; záleží na načasování.

DISLOKACE

Jsem na správném místě ve správný čas a na správném nosiči, na živé planetě? Pravděpodobně ano, protože se uvědomuji. Kde jinde bych měl být, když jsme v protokolech Země ještě nenašli ve vesmíru jiný živý organismus..? Za mého života pravděpodobně tuto zkušenost, že bych byl svědkem spřátelením moderních vesmírných civilizací, nebudu mít a proto musím vycházet z toho, že jsme ve vesmíru sami a nebo sami jenom na oko, protože síť nosičů má to kouzlo, že nikdy o sobě civilizace nebudou vědět. Vesmír jsme si již rozdělili, kolonizace civilizacemi byla započata dávno, čas nehraje roli, protože struktura je tu pořád. Nové technologie, spřádání plánů a přibližování se kontaktu s nosičemi je podmíněno cenzurou technologií. Jsou to hranice, kdy technologie vymaže se a znovu budeme v době kamenné, pokud blízko k objevu budeme. Takty strun. Jde pouze o to, jak vesmír korigovat technologiemi, vyvinutých na nosičích. Vesmír, pokud ho vnímá každý organismus na nosiči stejně, pravděpodobně ne a to je to; doplňujeme se a vyrábíme, předáváme energii a rozdělujeme ji skrze technologie popsané čísly, tak, aby vesmír- 8787879 POEKD – nebyl stejný a vesmír pokračoval a my mohli věřit v to, že rozmnožit se musíme, aby pokračovala naše pouť v získávání technologií a rozložení energie, kterou neovlivníme. Možná někdy, možná já, možná Vy a vesmír již nebude nekonečný a v pasti se ocitneme.

ZROZEN

Nepřeletím hory, nepřebrodím údolí s jezery, jsem v poušti, obklopen neduhami století času, který neexistuje. Mohou být tisíciletí; miliardy let mohu prožít a stejně, ta vteřina s Tebou, kdy očima jsme se setkali, byla. Nemohl jsem Tě vzít s sebou, protože nejistou a nebezpečnou cestou chci se vydat, je to vesmír, kterým proplouvám a cestuji v čase myšlenky a prostoru, který neexistuje. Čas neexistuje, je to pot, který mi při tanci mezi strunami protéká kolem těla a buněk, které mne chtějí zahubit. Je to časovaná bomba, je to Nijak.