Vesmírná myšlenka


Strunová symetrická myšlenka z temné hmoty se zrodila a zanikla v temné energii. Gravitační pulzy a mozek nás chrání před opotřebováním našeho vnitřního hlasu. Petr Nijak a jeho myšlenka svobody informace a pulzu ze vzdálených galaxií, brzy publikuji Pandořinu skříňku, kvůli které jsem zničil mozek, který přebíral temnou hmotu, moc temné hmoty a temná energie anihilovala mozek.

Kapitola: Strunová symetrická myšlenka z temné hmoty se zrodila a zanikla v temné energii. Gravitační pulzy a mozek nás chrání před opotřebováním našeho vnitřního hlasu.

Je obtížné pochopit, jak se myšlenka může zrodit z temné hmoty a zároveň zaniknout v temné energii. Ale ještě obtížnější je uchopit koncept temné hmoty a temné energie. Představte si svět, ve kterém nevidíme vše. Kde 95% všeho, co existuje, je pro nás neviditelné. To je vesmír, který známe. Pouze 5% vesmíru tvoří hmoty, které chápeme – planety, hvězdy, galaxie. Zbylých 95% je temná hmota a temná energie. Toto je svět, ve kterém se zrodila strunová symetrická myšlenka.

Strunová symetrická myšlenka, tak jako temná hmota, je abstraktní a neuchopitelná. Je to koncept, který se snaží popsat temnou hmotu pomocí strunové teorie, teorie, která se snaží sjednotit všechny známé fyzikální síly do jediné teorie. Podle této myšlenky temná hmota není jen neviditelná hmota, ale je to symetrizovaná struna, která vibruje v jiných dimenzích, které jsou pro nás skryté.

Také zde existuje koncept temné energie, který je možná ještě více záhadný. Temná energie je ta, která způsobuje, že se vesmír rozpíná stále rychleji. Je to taková energie, která pracuje proti gravitaci a tlačí galaxie, aby se od sebe odtlačovaly rychleji a rychleji.

Ale jak se to týká našeho mozku a gravitačních pulzů? No, mozku si můžeme představit jako dokonalý organ pro zachytávání těchto temných sil. Mozek je schopen zachytit a interpretovat tolik informací, že by mohl být schopen zachytit i temné síly.

Co se týče gravitačních pulsů, mohou být klíčem k ochraně našeho „vnitřního hlasu“. Gravitační pulzy jsou změny v průběhu času gravitačního pole, které vznikají při pohybu masivních těles. Můžeme si je představit jako kosmické vlny, které cestují vesmírem. Tyto pulzy mohou být zdrojem, který naše mozek využívá k zachycení a interpretaci temných sil.

Petr Nijak, známý svou myšlenkou o svobodě informace, představil teorii, že tyto gravitační pulzy mohou obsahovat informace z vzdálených galaxií. Jako by byly kosmické zprávy, které nám vesmír posílá. A naše mozek, pokud se naučí tyto zprávy číst, může získat nové informace, nové myšlenky a nové pohledy na vesmír.

Ale co když tyto informace jsou příliš mocná? Co když jsou tak mocná, že by mohly zničit náš mozek? Pak by se naše temná hmota a temná energie stala naším vlastním nepřítelem. Možná, že to je důvod, proč Petr Nijak publikuje svou „pandořinu skříňku“, aby varoval před nebezpečím, které by mohlo nastat, pokud bychom se pokusili zasahovat do temné hmoty a temné energie.