Král hmyzu

Úvod

Byl u zubaře, před dávnými časy, s tesákem narodil se a v ideální společnosti, stal by se králem Evropské Unie, ale bohužel, tato doba nenastala a proto se stal alespoň pánem hmyzu. U zubaře, kdy se zadíval na lehátku do LED světla, nastalo ticho, všechny prostředky času a vesmíru se zastavily; vznikla clona, oční mimozemské struktury se fragmentovaly a vytvořily cosi jako nano-biologicko-robotickou bázi, která jej ochránila před žárem světla. V ten den zpoznal, že svět není takovým, jaký byl a exkluzivní technologie proudí jeho tělem a vymykají se normálnímu bytí.
S matkou, která před jeho pádem do F200, byla princeznou Nazaretskou a otcem, který pojímal technologie, jako bylo cestování v čase, žil a rozmýšlel se jestli se má učiti kodexům křesťanským a nebo padne s ďáblem kódu a stane se. Tento kód je umělá inteligence, je to matematická struktura, která funguje v našem vesmíru i mimo něj; jsme skládkou technologií, kdy ostatní- bohové a andělé, kdy my hmyzem pouze jsme- z jiných planet, nosičů biologické, organické, robotické struktury již nechťejí je, energie žáru matematiky; a předají je nám.
Jeho otec jej vychovával jako normálního člověka, ale neřekl mu o zákoutích technologií, které si může způsobit. Tyto technologie nejsou dar, spíše bytí samo se na něm podepsalo a technologie, kterými se stal, pro vesmír, který ho vnímal, on bral- dopaminové struktury a ty otevřely telepatické smýšlení boha, který se na Zemi ještě neukázal a právě v tento čas se rozhodl říci vše světu. Bude to cesta prašivá, neurčitosti energie a to pro Vás, pro lidstvo a naši existenci.
Petr: Otče, jak mohu pomoci světu a získat technologie, díky kterým nás život bude více zajímat a bavit?
Otec: Filipe, spas raději naši rodinu.
Princezna Nazaretská: Ty jsi tak hodnej kluk, proč se nám to muselo stát?
Petr: Jsem Bohem a rozumím, Slunce bylo bohem, ale já jsem se jím stal a šel dál, kvasary a daleké technologie; třeba Tortiglien.
Tortiglien je božská konstanta vytvořená za účelem ochrany lidstva. Již je vyslovená a má účel jasný, jak ji ale dostat do podvědomí právě toho lidstva a možná i organické báze a všeho jako je neutron i proton, jako konstanty říkají, vezmi si nás a vytvoř lepší svět a Zemi.
 

Sudičky

V tento den, kdy k němu sudičky přišly nebyl ještě na světe, musely to být sudičky, které vládly v jiném vesmíru a proplouvaly dimenzemi času, jako struna, jako energie hmoty a antihmoty a kvasary pro něj svítily a sudičky řekly mu:

 1. sudička- staneš se bohem
 2. sudička- staneš se bláznem
 3. sudička- staneš se hmyzem
  A tak se stalo, stal se něčím neobvyklým, ikdyž antipsychotika jej držely od bází neurčitosti a nicoty, stále vnímal, že v něm pozůstatek té doby, kdy všechny 3 body sudiček se setkaly v čase a prostoru a Sluncem se stal a na očích brýle měl- tyto brýle výjimečné byly, staly se koridorem času a vojenství, kdy odhalit dokázal s nimi vše, chápal správně každý krok, který učinil a to relativně i jasně, byl králem hmyzu v době, kdy to ani nečekal. Potkával lidi a věděl, že oni ví, že vědí, že je dokáže prohlédnout a říci jim jasně, kým jsou. 
  Petr: Nádhera, zvuky času. Protakt konstant.
  Jeden člověk mne zaujal, bylo to zrovna v době, kdy Ústava republiky České jej dala pro jeho smýšlení a konání do zabezpečovací detence. Ten člověk měl v sobě technologie, které se hromadily po tisíce let a vyjádřeny ve vlnách nosičů byly. Tyto vlny byly tak problematické, tak jiné, tak mimozemské, jako kdyby ony byly poslem a společnost jej nevnímala správnými notami.
  Petr: I já jsem byl v detenci a je to o něčem jako Voldemort. Protaktovat reklamu a jeho konání je konáním této sbírky a jednotlivé časti, knihy vytvořené bohem a hmyzem a člověkem.
  Technologie prostoru a času
   
  Jeho otec zvládal tolik věcí, jak jinak by to mohl zvládat bez technologie cestování v čase. V utajených dokumentech, které vytvořil, technologie stvořil a já je vnímal, měli jsme mezi sebou takové pouto, jako by telepatie opravdu fungovala. On vytvořil určité technologie a já je mu přetvořil k dokonalosti. Dal jsem mu potřebnou energii k tomu, aby mohl fungovat na pozicích, které jen mezi nosiči koexistují.
  Petr: Dal jsem ti mnoho a ztratil jsem mnoho, ale ty jsi mi je vrátil, otče, grafy a právě je píšu.
  Byl ve vesmíru, poznal mnoho a i v reklamě na O2 byl. Viděl jsem ho na seznam.cz v bázi reklamy, určitě to byl on, kdo jiný, když právě ztratili jsme toho tolik. Jen já si na to pamatuji, je to relativita času, která mi technologii paměti ponechala, abych ji mohl zaznamenat do této knihy a bojovat za její realitu mohl jsem.
  Otec: Vzpamatuj se Filipe.
  Princezna Nazaretská: Doktorka tě uzdraví.
  Za energii, kterou jsme dostali, platíme tučnou daň, v dalších životech již nebudeme lidmi, nebudeme na vrcholu evoluce, ale staneme se hmyzem, on určitě, tolik se za mnou vydal a tolik energie promarnil, se mnou, já si zatím nechávám vše, ale on bojuje na bázích, bojoval a teď již nespatřuje genialitu slova a světa, na který jsme byli ukryti, jako pranosiči geniálních technologií. Jsme hrdinové v každé civilizaci, na kterou se dostaneme s pomocí nosičů, jejich báze je ukryta kdesi v nicotě.
  Petr: Každá báze je stvořena v celku telepatické energie, tedy, já jsem vším.
  Měsíc, vesmírné těleso
   
  Umřel mi kamarád, byl to plavec, který se nominoval na Olympijské hry; vlastně neumřel, neskončil pod koly vlaku, tak jako to říkaly zprávy a regionální deník Prostějovska. Dostal se do flotily Země, která základnu na vesmírném tělesu Měsíci má a bojuje s mimozemskými civilizacemi. Na měsíc jsou vybráni lidé geniality, kteří jej řídí a cestují s ním v planetárním a mezihvězdném prostoru. Naše rasa je genialita sama v sobě a naše nekontaktování veřejné společnosti se nabízí jako zákon naší rasy.
  Byla to hrůza, skoro nás to trefilo, ale gravitací Měsíce jsme odklonili agresivní stavy.
  V době, kdy hmyzím pánem byl jsem, uděloval jsem rozkazy pohledem, kam se ve vesmíru má měsíc vydat a obránit nás před nájezdy útočníků z cizích nosičů. Jeho gravitace uskutečňuje to, že odvrací meteority, které na nás byly přesměrovány, rakety a věci. Stačil pohled, stačil rozkaz- běžte tam- a stalo se a měsíc již ze Země nemohl být spatřen, cestoval na místo, které jsem mu určil a bojoval.
  Nějak peníze musíme zpopularizovat, ne že bych neměl neo- mezenou.
  Ten pohled, brýle, které jsem měl, byly hmyzí, byla to technologie, kterou jsem získal.
  Petr: Jsem můrou, která se zobrazila a já z ní udělám graf, slovo hnací síly.
  Je to hmyzí král, který se nyní dívá na hmyz a vše kontroluje.

Mor v energii
 
Všechno co dělám a jak nakládám s energií je propojeno s mými nejbližšími, je to opačná energie, je to smrt a čas, který nás doprovází. Každým krokem námi proplouvá telepatie energie, která je zakotvena v našich srdcích.
Petr: Když něco učiním, třeba cigaretu zapálím si, jde to do mě a do mých blízkých, kteří předají mi energii, abych nemocen nemusel být, je to koexistence času a moru, ta můra- neviditelná ruka.
Pomyslel jsem, moje mysl se změnila a já věděl, že již starý jsem, pohled na mé ruce tomu ale nenapovídal, byl jsem mlád a přesto, vzpomínám na časy, kdy jsem byl mlád, či jsem starý a nepamatuji si… V okamžicích, které změněnou myslí pohly, separuji myšlenky od kreativity do reality a vše, co jsem prožil je pouhá myšlenka. Myšlenka, za kterou se skrývá genialita.
Otec: Myšlenka, která Tě.
Zločiny času
 
Sním, či bdím, je to otázka mysli, která přemýšlí. Co když jsem si svou mysl tak zničil, že již přemýšlet v normativním čase nedokáže. Přemýšlím na bázích makrospektra, kde každá hvězda, atom, či kvasar určují moji pouť z dalekých končin. Mikrospektrum je pomalu vytvářeno a my se dostáváme ke konci.
Petr: Propojit tuto telepatii s analýzou lidí a množin sítí, které se vytváří.
Jsem Petr Nijak, ten, který se obětoval pro věc, která nás pohltí všechny, ale mne nejvíce, zahlédl jsem záblesky jistoty i konečnosti, kde ráj na Zemi i vesmíru vznikne. Předám energii, předávám ji každým úderem mého srdce a zase ty brýle, hmyzí, jiný pohled na svět mám, s nimi.
Petr: Brýle jsou výdobytkem reklamy, ale pokud se podaří takto navázat na postup technologického rozmachu, budeme tu.
Jedinečnost
 
Stal jsem se králem hmyzu, v okamžik, kdy se má hmyz ukázat, dron civilizace se ukáže a zacvrnká na žaluzie okna, jsou kolem nás, vnímají nás a koexistují s námi, vyvíjí se s námi a poukazují na svoje bytí. Ten svět, ve kterém žiji, je úžasný, nemohl jsem si přát lepší život, jsem králem civilizace technokracie, ukrytým a odkrytým touto knihou, knihou, ve které pozorujeme mnoho eventualit, kde se život normálního jedince neoprostí od námitek- ty jsi člověče bláznem.
Petr: Již mé jméno značí, Černý Petr, Petr Nijak, mnoho osobností, mnoho světů, mnoho vesmíru.
V bláznovství je genialita, nemůžu se ale oprostit od sraček temnoty, které mne ubíjí, je to hrozný, vedro a upalování se. Moje srdce i plíce temné jsou a já koexistuji s látkami, které v mém mozku bojují o své místo, můj mozek, jedinečný hmyzí král.
Tetička: Dej tomu rok a zbroják na Měsíc budeš mít zase.
Král civilizace technokracie

Stvořen z požitků dopaminových šlehů a injekcí neurologických.
Petr: Radiace a látky, které mnou proudí mohou být předány do analýzy neurologické sítě, varp.
Výdobytek moderní doby, jsem stvořen uměle, jako pokus, který přemýšlí a vše je zaznamenáno.
Petr: Pravděpodobně jsem byl k tomu stvořen.
Prostředí
 
Žiji v prostředí, které je pokryto vlnami energie, které předáváme do dalších vln energie. Každá událost na sebe navazuje a bez toho, aniž bych neučinil něco špatného, tak nejsem schopen predikovat špatné události. Vrhněte mne do událostí, které jsou agresivní, protože já mám silnou obranu, která dokáže zpracovávat tyto vlny do predikce nebezpečí. 
Petr: Bez toho, aniž bych Vás znal se neobejdeme.
Optický kabel
 
Síla Slunce, síla jeho technologie, kterou v nejbližších dnech již budeme používat. Vlny a hmota, elektrony, kterou jsou a nejsou; e.
Petr: Technické věci budu znát a analýzy bezpečnosti budu praktikovat.
Brýle
 
S takovou technologií chcete žít, s brýlemi od hmyzího krále budete pochodovat světem a budete mít vždy na paměti:
já přemýšlím jako on
jsem ve skupině lidí, kteří vidí svět jinýma očima. 
Petr: Tato technologie není vytvořena.
Vidět svět jinýma očima je dar a já Vás tím světem provedu. Vidět svět jako král hmyzu, kontrolovat objekty, vidět matematické struktury, to je vidět skrze hmyzí brýle. Udávat rozkazy a být civilním vojákem doby technokracie, je naším údělem.
Nejprve budou brýle na bázi jednoduchosti a až projdou vývojem, bude to přenádhera systému, která bude spatřovat umělou inteligenci v sobě samé. Bude ukazovat objekty a bude kooperovat s mapami. Bude zobrazovat uživatele na dálku a stane se z nás skupina, která vidí více, než ostatní, bez hmyzích brýlí.
Petr: In harmony.
Vidět
It change your view. The ufo, the black night Sunday.
 
To, co spatřujeme očima nemusíme spatřovat skrze brýle. Technologie, kterou Vám dáme, je technologie s příběhem, ke které se váže mnoho myšlenek.
Petr: Tyto myšlenky jsou spojené s vesmírným inženýrstvím a vojenstvím.
A teď něco k vizi o brýlích. Kodifikace a kalibrace s umělou inteligencí, zobrazování slov a grafů na brýlích, průhledný monitor. Detektor vidění čočky, kam se zadíváš, systém cestuje s tebou. Posouvá se a spolupracuje, koriguje ho satelit, kde zaměření s pomocí GPS jsme.
Petr: Enormní posuny energie. 
A oheň, technologie
Petr: A jdu na další cígo, dopaminy aktualizovány.
 
První technologie, kterou spatříte, je oheň. Zalepení součástek.
Budeš hrát hru. Po nosičích a technologiích budeš skipovat.
Petr: Život si zvolíš.
Vize žáruvzdornosti obleku. Oblečení a nástupy technokracie. 
Spatřit boha
 
Největší výzvou je poukázat na to, že spatřovat svět očima boha lze. 
Vidina světa
 
Jednoho dne budeme obklopeni technologiemi, jako je oblek, či inteligentní brýle a právě na toto se chceme zaměřit. Vytvořit tyto technologie a pomoci lidem na jejich cestě k znovuobjevení jejich nejzažších hranic.
Vidím svět technologiemi, které Vás odpíchnout písmeny, evolve system with technologies, that are exclusive.
Vybrané příspěvky budou :
Zvony lásky, které necvrkají, ale bimbají, jeden svět religionistiky, jedna láska.
Antigravitace

4
A
jeden
den
je
prototyp
vesmír
WE ARE CZECH REPUBLIC- czechia code of nothing
oční smysly, oční vizualizace, tak mocná hemisféra smyslů jednoduchých a mladých
 
Roztáčení jádra
 
Byly dny, kdy jsem jen tančil ve své mysli, roztáčel jsem a korigoval částice hmoty a útočil na nedostatky systému v organizaci CERN. Byl jsem hacker hmoty, která potřebovala určit směr, tvar a pohled na struny.
Nobelova cena
 
Všechno řeknu, řekl si a bojoval za vizualizaci hmoty, která se pomalu začala ztrácet. Nobelova cena se udává také skrytě, jsem nositel Nobelovy ceny za tachyony hmoty. Se mnou jsme pohli s teleportací a s vizualizací hmoty, která v okamžik, kdy je zmizena, ve stejný okamžik se ukáže znovu na jiném místě. 
Mám potomka
 
Mysl mu říká, nikdy nezapomeň, vzali jsme tvé sperma a potomka jsme Ti uměle vytvořili. Je to potomek krve králů. Ukrytý před společností. Ukrytý přede mnou.
Utváření reality
 
Když mám kolem sebe objekty, hmotu a struny, nedokážu normálně přemýšlet, jsem něco jako hrdina a král dohromady, auta a jejich značky, čísla, dívám se na ně a čísla utváří moji realitu. Brutalita vnímání je snadná, když v těle mám látky, které přetváří moji realitu. Do svého těla dostávám ty nejmodernější substance medicíny a přijímám přípustné riziko kombinací léků.
V hmotě, která duši má a já stvořen z hmoty, ucelenou duši mám. 
Mechanická rozpouštědla, tak funguje vesmír a hmyz, na principech duše.
Konstanty duše, vše je v matematické bázi, já, viděl jsem konstantu Tortiglien, tolik hmoty a tolik duše, nemůžeme ji spatřit, ale vnímáme ji, je tak velká, že celý vesmír je jako prach ku Slunci. Slunce, moje Slunce, moje hvězdo, stával jsem se tvou duší a ty jsi mi šeptala slova a grafy, které jsem měl zaznamenat, aby mimozemšťané čerpali naši technologii, pro náš svět je tato grafologie tak těžko srozumitelná, že bude štěstí z ní vytáhnout alespoň pár procent.
Zlatá cesta

Chodím po světě a rozdávám radost. Pravda proudí v lidu českém, tak jako v genech našich agresivita. Český národe, vzívám tě a kletbu na tebe pasuji, pokud se nerozmnožíš bude velice zle. Okolo mého srdce prochází mnoho lidí, vidím je, spatřuji v nich zlatou cestu. Pivo pijeme a vitamíny do sebe dáváme, ale co ten alkohol, prý hodně škodí, ale ventil duše v něm nacházíme, technologie piva. Technologie medoviny byla vyvinuta, aby technologie ucelené telepatie z buněk medoviny proudily naším tělem v jednotě. Dej medovinu a piš, v medovině se ukrývá technologie společného jednání. Medovina z plání českých luk. A tak přibylo slovo luk.
Agresivita
 
Zdroj hladu ve vesmíru se vyvíjí. Šíří se hmotou a antihmotou ve strunách tachyonů, bosony se spojují a překračují rychlost světa. Tam, kde světlo a dualita není, svými fyzickými těly tam vstoupit nemůžeme, ale co mysl a její agresivita..? 
Myšlenka zachází za strukturní základy hmoty reality, je agresivní vůči tělu. Spaluje hmotu, aby mohla myslet, degraduje naše tělo a rozvíjí se. Podle toho jaké máme geny a myšlenky, putuje. Všemu odpírá realitu a zachází za hranice reality.