Rubriky
Vítání

Most smrti

Láska.

Rubriky
Vítání

Doprava na internetu

Záchytné body a témata v síti. Internetové balancování na hranách internetu i orbitaly, které jsou vyvažovány pro centralistické okruhy v síti.

Evoluční synchronizace dat na bázi prvků a dynamika strun v nich.

Diskonfigurace světa, který vnímám smysly člověka. Potenciály energie smyslů a jejich zapisování do dat.

Rubriky
Vítání

Utrápená duše

Často myslím na ty lidi, kteří nežijí ve svobodné a posthistorické době. Chci Vám pomoci, vydělat peníze a postavit třeba pekárnu, aby měl každý slušný člověk aspoň co jíst.

Bojovat a zase bojovat, to je jedna část mého života. Dostat se do podvědomí historie a historii, budoucnost a přítomnost změnit.

Budu již na zemi, protože Země, tu si opatrujme, jsme její děti, které dostaly možnost a sílu zničit ji pro své blaho a nebo vyslyšíme nářeky, spojíme se a již mír bude, radovat se budeme a to všichni.

Rubriky
Vítání

Obohacená technologie

Hvězdy se ptaly, jestli se jimi můžu stát. Nechci , řekl jsem, nejsem připraven, řekl jsem. TY jsi hvězda a JÁ tě budu pozorovat a připravovat na cestě, která jisto jistě nebude cestou míru.

Rubriky
Vítání

Znovu nastartovat čas

Vytvoření teorie je základ.

Znovu prožít život je úděl.

Ale co děti Petře? Pro ně je tu nový svět, zachování přírody a pokrok.

Proto svoji teorii neuskutečňuj. Miluj nyní a nechtěj prožít stejný život znovu.

Rubriky
Vítání

Zvuk

Jsme tvořeni frekvencionalní tortiglienovou konstantou pro bytí v čase. Vytvořili jsme nejmenší možný časový úsek, ale co ten největší? A to je ono, je to.

Rubriky
Vítání

Znovu obětován

Proč nemůžu mít dívku?

Všechny se obětují pro moji přítomnost.

Proč se trápíš? Systém je neurčitost vůči internetové disbalnci seznamování.