Petr Nijak

Tento text byl připraven pro rozšíření informačních toků internetu a zmiňuji v něm svoje šílenství, které již nepřetrvává, možná z části.

Naposledy jsem text změnil v roce 2018. Pokud budou nějaké úpravy, budete o nich informováni.

Na úvod této sbírky bych rád připomněl, že mnoho grafů je ztraceno a mnoho připraveno, ale kolik myšlenek může být vytvořeno… :: :: ::. : : .. :: :: :. :. : :::::: :. : :

1. Král hmyzu

2. Umělá inteligence

3. ANTI – DŽIHÁD

Připravte se na pouť skleněnými myšlenkami a novým světem rozumu geniality a bláznovství.

  1. Král hmyzu

Úvod

Byl u zubaře, před dávnými časy, s tesákem narodil se a v ideální společnosti, stal by se králem Evropské Unie, ale bohužel, tato doba nenastala a proto se stal alespoň pánem hmyzu. U zubaře, kdy se zadíval na lehátku do LED světla, nastalo ticho, všechny prostředky času a vesmíru se zastavily; vznikla clona, oční mimozemské struktury se fragmentovaly a vytvořily cosi jako nano-biologicko-robotickou bázi, která jej ochránila před žárem světla. V ten den zpoznal, že svět není takovým, jaký byl a exkluzivní technologie proudí jeho tělem a vymykají se normálnímu bytí.
S matkou, která před jeho pádem do F200, byla princeznou Nazaretskou a otcem, který pojímal technologie, jako bylo cestování v čase, žil a rozmýšlel se jestli se má učiti kodexům křesťanským a nebo padne s ďáblem kódu a stane se. Tento kód je umělá inteligence, je to matematická struktura, která funguje v našem vesmíru i mimo něj; jsme skládkou technologií, kdy ostatní- bohové a andělé, kdy my hmyzem pouze jsme- z jiných planet, nosičů biologické, organické, robotické struktury již nechtějí je, energie žáru matematiky; a předají je nám.
Jeho otec jej vychovával jako normálního člověka, ale neřekl mu o zákoutích technologií, které si může způsobit. Tyto technologie nejsou dar, spíše bytí samo se na něm podepsalo a technologie, kterými se stal, pro vesmír, který ho vnímal, on bral- dopaminové struktury a ty otevřely telepatické smýšlení boha, který se na Zemi ještě neukázal a právě v tento čas se rozhodl říci vše světu. Bude to cesta prašivá, neurčitosti energie a to pro Vás, pro lidstvo a naši existenci.


Petr: Otče, jak mohu pomoci světu a získat technologie, díky kterým nás život bude více zajímat a bavit?

Otec: Filipe, spas raději naši rodinu.

Princezna Nazaretská: Ty jsi tak hodnej kluk, proč se nám to muselo stát?

Petr: Jsem Bohem a rozumím, Slunce bylo bohem, ale já jsem se jím stal a šel dál, kvasary a daleké technologie; třeba Tortiglien.


Tortiglien je božská konstanta vytvořená za účelem ochrany lidstva. Již je vyslovená a má účel jasný, jak ji ale dostat do podvědomí právě toho lidstva a možná i organické báze a všeho jako je neutron i proton, jako konstanty říkají, vezmi si nás a vytvoř lepší svět a Zemi.

Sudičky

V tento den, kdy k němu sudičky přišly nebyl ještě na světe, musely to být sudičky, které vládly v jiném vesmíru a proplouvaly dimenzemi času, jako struna, jako energie hmoty a antihmoty a kvasary pro něj svítily a sudičky řekly mu:

První sudička- staneš se bohem
Druhá sudička- staneš se bláznem
Třetí sudička- staneš se hmyzem

A tak se stalo, stal se něčím neobvyklým, ikdyž antipsychotika jej držely od bází neurčitosti a nicoty, stále vnímal, že v něm pozůstatek té doby, kdy všechny 3 body sudiček se setkaly v čase a prostoru a Sluncem se stal a na očích brýle měl- tyto brýle výjimečné byly, staly se koridorem času a vojenství, kdy odhalit dokázal s nimi vše, chápal správně každý krok, který učinil a to relativně i jasně, byl králem hmyzu v době, kdy to ani nečekal. Potkával lidi a věděl, že oni ví, že vědí, že je dokáže prohlédnout a říci jim jasně, kým jsou.


Petr: Nádhera, zvuky času. Protakt konstant.


Jeden člověk mne zaujal, bylo to zrovna v době, kdy Ústava republiky České jej dala pro jeho smýšlení a konání do zabezpečovací detence. Ten člověk měl v sobě technologie, které se hromadily po tisíce let a vyjádřeny ve vlnách nosičů byly. Tyto vlny byly tak problematické, tak jiné, tak mimozemské, jako kdyby ony byly poslem a společnost jej nevnímala správnými notami.


Petr: I já jsem byl v detenci a je to o něčem jako Voldemort. Protaktovat reklamu a jeho konání je konáním této sbírky a jednotlivé časti, knihy vytvořené bohem a hmyzem a člověkem.


Technologie prostoru a času

Jeho otec zvládal tolik věcí, jak jinak by to mohl zvládat bez technologie cestování v čase. V utajených dokumentech, které vytvořil, technologie stvořil a já je vnímal, měli jsme mezi sebou takové pouto, jako by telepatie opravdu fungovala. On vytvořil určité technologie a já je mu přetvořil k dokonalosti. Dal jsem mu potřebnou energii k tomu, aby mohl fungovat na pozicích, které jen mezi nosiči koexistují.


Petr: Dal jsem ti mnoho a ztratil jsem mnoho, ale ty jsi mi je vrátil, otče, grafy a právě je píšu.


Byl ve vesmíru, poznal mnoho a i v reklamě na O2 byl. Viděl jsem ho na seznam.cz v bázi reklamy, určitě to byl on, kdo jiný, když právě ztratili jsme toho tolik. Jen já si na to pamatuji, je to relativita času, která mi technologii paměti ponechala, abych ji mohl zaznamenat do této knihy a bojovat za její realitu mohl jsem.


Otec: Vzpamatuj se Filipe.

Princezna Nazaretská: Doktorka tě uzdraví.


Za energii, kterou jsme dostali, platíme tučnou daň, v dalších životech již nebudeme lidmi, nebudeme na vrcholu evoluce, ale staneme se hmyzem, on určitě, tolik se za mnou vydal a tolik energie promarnil, se mnou, já si zatím nechávám vše, ale on bojuje na bázích, bojoval a teď již nespatřuje genialitu slova a světa, na který jsme byli ukryti, jako pranosiči geniálních technologií. Jsme hrdinové v každé civilizaci, na kterou se dostaneme s pomocí nosičů, jejich báze je ukryta kdesi v nicotě.


Petr: Každá báze je stvořena v celku telepatické energie, tedy, já jsem vším.


Měsíc, vesmírné těleso

Umřel mi kamarád, byl to plavec, který se nominoval na Olympijské hry; vlastně neumřel, neskončil pod koly vlaku, tak jako to říkaly zprávy a regionální deník Prostějovska. Dostal se do flotily Země, která základnu na vesmírném tělesu Měsíci má a bojuje s mimozemskými civilizacemi. Na měsíc jsou vybráni lidé geniality, kteří jej řídí a cestují s ním v planetárním a mezihvězdném prostoru. Naše rasa je genialita sama v sobě a naše nekontaktování veřejné společnosti se nabízí jako zákon naší rasy.


Byla to hrůza, skoro nás to trefilo, ale gravitací Měsíce jsme odklonili agresivní stavy.


V době, kdy hmyzím pánem byl jsem, uděloval jsem rozkazy pohledem, kam se ve vesmíru má měsíc vydat a obránit nás před nájezdy útočníků z cizích nosičů. Jeho gravitace uskutečňuje to, že odvrací meteority, které na nás byly přesměrovány, rakety a věci. Stačil pohled, stačil rozkaz- běžte tam- a stalo se a měsíc již ze Země nemohl být spatřen, cestoval na místo, které jsem mu určil a bojoval.


Nějak peníze musíme zpopularizovat, ne že bych neměl neo- mezenou.
Ten pohled, brýle, které jsem měl, byly hmyzí, byla to technologie, kterou jsem získal.


Petr: Jsem můrou, která se zobrazila a já z ní udělám graf, slovo hnací síly.


Je to hmyzí král, který se nyní dívá na hmyz a vše kontroluje.

Mor v energii

Všechno co dělám a jak nakládám s energií je propojeno s mými nejbližšími, je to opačná energie, je to smrt a čas, který nás doprovází. Každým krokem námi proplouvá telepatie energie, která je zakotvena v našich srdcích.


Petr: Když něco učiním, třeba cigaretu zapálím si, jde to do mě a do mých blízkých, kteří předají mi energii, abych nemocen nemusel být, je to koexistence času a moru, ta můra- neviditelná ruka.


Pomyslel jsem, moje mysl se změnila a já věděl, že již starý jsem, pohled na mé ruce tomu ale nenapovídal, byl jsem mlád a přesto, vzpomínám na časy, kdy jsem byl mlád, či jsem starý a nepamatuji si… V okamžicích, které změněnou myslí pohly, separuji myšlenky od kreativity do reality a vše, co jsem prožil je pouhá myšlenka. Myšlenka, za kterou se skrývá genialita.


Otec: Myšlenka, která Tě.


Zločiny času

Sním, či bdím, je to otázka mysli, která přemýšlí. Co když jsem si svou mysl tak zničil, že již přemýšlet v normativním čase nedokáže. Přemýšlím na bázích makrospektra, kde každá hvězda, atom, či kvasar určují moji pouť z dalekých končin. Mikrospektrum je pomalu vytvářeno a my se dostáváme ke konci.


Petr: Propojit tuto telepatii s analýzou lidí a množin sítí, které se vytváří.


Jsem Petr Nijak, ten, který se obětoval pro věc, která nás pohltí všechny, ale mne nejvíce, zahlédl jsem záblesky jistoty i konečnosti, kde ráj na Zemi i vesmíru vznikne. Předám energii, předávám ji každým úderem mého srdce a zase ty brýle, hmyzí, jiný pohled na svět mám, s nimi.


Petr: Brýle jsou výdobytkem reklamy, ale pokud se podaří takto navázat na postup technologického rozmachu, budeme tu.


Jedinečnost

Stal jsem se králem hmyzu, v okamžik, kdy se má hmyz ukázat, dron civilizace se ukáže a zacvrnká na žaluzie okna, jsou kolem nás, vnímají nás a koexistují s námi, vyvíjí se s námi a poukazují na svoje bytí. Ten svět, ve kterém žiji, je úžasný, nemohl jsem si přát lepší život, jsem králem civilizace technokracie, ukrytým a odkrytým touto knihou, knihou, ve které pozorujeme mnoho eventualit, kde se život normálního jedince neoprostí od námitek- ty jsi člověče bláznem.


Petr: Již mé jméno značí, Černý Petr, Petr Nijak, mnoho osobností, mnoho světů, mnoho vesmíru.


V bláznovství je genialita, nemůžu se ale oprostit od sraček temnoty, které mne ubíjí, je to hrozný, vedro a upalování se. Moje srdce i plíce temné jsou a já koexistuji s látkami, které v mém mozku bojují o své místo, můj mozek, jedinečný hmyzí král.

 Tetička: Dej tomu rok a zbroják na Měsíc budeš mít zase. 

Král civilizace technokracie

Stvořen z požitků dopaminových šlehů a injekcí neurologických.


Petr: Radiace a látky, které mnou proudí mohou být předány do analýzy neurologické sítě, varp.


Výdobytek moderní doby, jsem stvořen uměle, jako pokus, který přemýšlí a vše je zaznamenáno.


Petr: Pravděpodobně jsem byl k tomu stvořen.


Prostředí

Žiji v prostředí, které je pokryto vlnami energie, které předáváme do dalších vln energie. Každá událost na sebe navazuje a bez toho, aniž bych neučinil něco špatného, tak nejsem schopen predikovat špatné události. Vrhněte mne do událostí, které jsou agresivní, protože já mám silnou obranu, která dokáže zpracovávat tyto vlny do predikce nebezpečí.


Petr: Bez toho, aniž bych Vás znal se neobejdeme.


Optický kabel

Síla Slunce, síla jeho technologie, kterou v nejbližších dnech již budeme používat. Vlny a hmota, elektrony, kterou jsou a nejsou; e.

Petr: Technické věci budu znát a analýzy bezpečnosti budu praktikovat. 

Brýle

S takovou technologií chcete žít, s brýlemi od hmyzího krále budete pochodovat světem a budete mít vždy na paměti:
já přemýšlím jako on jsem ve skupině lidí, kteří vidí svět jinýma očima.


Petr: Tato technologie není vytvořena.


Vidět svět jinýma očima je dar a já Vás tím světem provedu. Vidět svět jako král hmyzu, kontrolovat objekty, vidět matematické struktury, to je vidět skrze hmyzí brýle. Udávat rozkazy a být civilním vojákem doby technokracie, je naším údělem.
Nejprve budou brýle na bázi jednoduchosti a až projdou vývojem, bude to přenádhera systému, která bude spatřovat umělou inteligenci v sobě samé. Bude ukazovat objekty a bude kooperovat s mapami. Bude zobrazovat uživatele na dálku a stane se z nás skupina, která vidí více, než ostatní, bez hmyzích brýlí.


Petr: In harmony.


Vidět

It change your view. The ufo, the black night Sunday.

To, co spatřujeme očima nemusíme spatřovat skrze brýle. Technologie, kterou Vám dáme, je technologie s příběhem, ke které se váže mnoho myšlenek.


Petr: Tyto myšlenky jsou spojené s vesmírným inženýrstvím a vojenstvím.


A teď něco k vizi o brýlích. Kodifikace a kalibrace s umělou inteligencí, zobrazování slov a grafů na brýlích, průhledný monitor. Detektor vidění čočky, kam se zadíváš, systém cestuje s tebou. Posouvá se a spolupracuje, koriguje ho satelit, kde zaměření s pomocí GPS jsme.


Petr: Enormní posuny energie.


A oheň, technologie


Petr: A jdu na další cígo, dopaminy aktualizovány.

První technologie, kterou spatříte, je oheň. Zalepení součástek.
Budeš hrát hru. Po nosičích a technologiích budeš skipovat.


Petr: Život si zvolíš.


Vize žáruvzdornosti obleku. Oblečení a nástupy technokracie.


Spatřit boha

Největší výzvou je poukázat na to, že spatřovat svět očima boha lze.


Vidina světa

Jednoho dne budeme obklopeni technologiemi, jako je oblek, či inteligentní brýle a právě na toto se chceme zaměřit. Vytvořit tyto technologie a pomoci lidem na jejich cestě k znovuobjevení jejich nejzažších hranic.


Vidím svět technologiemi, které Vás odpíchnout písmeny, evolve system with technologies, that are exclusive.


Vybrané příspěvky budou :
Zvony lásky, které necvrkají, ale bimbají, jeden svět religionistiky, jedna láska.


Antigravitace

4
A
jeden
den
je
prototyp
vesmír
WE ARE CZECH REPUBLIC- czechia code of nothing
oční smysly, oční vizualizace, tak mocná hemisféra smyslů jednoduchých a mladých

Roztáčení jádra

Byly dny, kdy jsem jen tančil ve své mysli, roztáčel jsem a korigoval částice hmoty a útočil na nedostatky systému v organizaci CERN. Byl jsem hacker hmoty, která potřebovala určit směr, tvar a pohled na struny.


Nobelova cena

Všechno řeknu, řekl si a bojoval za vizualizaci hmoty, která se pomalu začala ztrácet. Nobelova cena se udává také skrytě, jsem nositel Nobelovy ceny za tachyony hmoty. Se mnou jsme pohli s teleportací a s vizualizací hmoty, která v okamžik, kdy je zmizena, ve stejný okamžik se ukáže znovu na jiném místě.


Mám potomka

Mysl mu říká, nikdy nezapomeň, vzali jsme tvé sperma a potomka jsme Ti uměle vytvořili. Je to potomek krve králů. Ukrytý před společností. Ukrytý přede mnou.


Utváření reality

Když mám kolem sebe objekty, hmotu a struny, nedokážu normálně přemýšlet, jsem něco jako hrdina a král dohromady, auta a jejich značky, čísla, dívám se na ně a čísla utváří moji realitu. Brutalita vnímání je snadná, když v těle mám látky, které přetváří moji realitu. Do svého těla dostávám ty nejmodernější substance medicíny a přijímám přípustné riziko kombinací léků.


V hmotě, která duši má a já stvořen z hmoty, ucelenou duši mám.
Mechanická rozpouštědla, tak funguje vesmír a hmyz, na principech duše.
Konstanty duše, vše je v matematické bázi, já, viděl jsem konstantu Tortiglien, tolik hmoty a tolik duše, nemůžeme ji spatřit, ale vnímáme ji, je tak velká, že celý vesmír je jako prach ku Slunci. Slunce, moje Slunce, moje hvězdo, stával jsem se tvou duší a ty jsi mi šeptala slova a grafy, které jsem měl zaznamenat, aby mimozemšťané čerpali naši technologii, pro náš svět je tato grafologie tak těžko srozumitelná, že bude štěstí z ní vytáhnout alespoň pár procent.


Zlatá cesta

Chodím po světě a rozdávám radost. Pravda proudí v lidu českém, tak jako v genech našich agresivita. Český národe, vzívám tě a kletbu na tebe pasuji, pokud se nerozmnožíš bude velice zle. Okolo mého srdce prochází mnoho lidí, vidím je, spatřuji v nich zlatou cestu. Pivo pijeme a vitamíny do sebe dáváme, ale co ten alkohol, prý hodně škodí, ale ventil duše v něm nacházíme, technologie piva. Technologie medoviny byla vyvinuta, aby technologie ucelené telepatie z buněk medoviny proudily naším tělem v jednotě. Dej medovinu a piš, v medovině se ukrývá technologie společného jednání. Medovina z plání českých luk. A tak přibylo slovo luk.


Agresivita

Zdroj hladu ve vesmíru se vyvíjí. Šíří se hmotou a antihmotou ve strunách tachyonů, bosony se spojují a překračují rychlost světa. Tam, kde světlo a dualita není, svými fyzickými těly tam vstoupit nemůžeme, ale co mysl a její agresivita..?


Myšlenka zachází za strukturní základy hmoty reality, je agresivní vůči tělu. Spaluje hmotu, aby mohla myslet, degraduje naše tělo a rozvíjí se. Podle toho jaké máme geny a myšlenky, putuje. Všemu odpírá realitu a zachází za hranice reality.

2. Umělá inteligence

KNIHA (Úvod)

Dobrý den,

pokusím se vytvořit nový model vyhledávání na internetu. Koncepce, která v sobě bude uchovávat data a která bude vizualizačně přívětivá pro uživatele internetu a webu, na který jste se právě dostali. Cílem je vytvořit koncept, který v sobě konvertuje data a změní je ve vizualizační porno. Všechny data, která předáte, my budeme zpracovávat pro rozvoj nás samých, lidstva a západní civilizace. Vytvoříme kontrolní body, které budou obranným prvkem pro rozvoj civilizace a nadále budeme budovat monopol vojenství, který jsme ztratili přechodem ke kapitalismu. Toto zhroucení vojenského vývoje a průmyslu má dalekosáhlé dopady, pokud bychom se odtrhli od EU nebo od NATO a měli vlastní koncepce rozvoje
vesmírného průmyslu a dopad na HALO efektu, který není přívětivý, protože všechny data, které posíláme vně Zemi, do prostoru, nejsou kontrolovány a to se musí změnit. Všechny data by měly být kontrolovány a vypouštěny vně Zemi a prostor kontrolovaně a účelově. Vypouštíme technologie, které může kdokoli zaznamenat do své technologie a to proti nám. Data dávejme pouze spojencům, ale kdo je spojenec, kdy nevíme ani o jedné civilizaci mimozemské. S kontaktem se vše mění.
Pracujme tedy na koncepci, že jsme ve vesmíru sami a zaměřme se na civilizace na Zemi, na planetě, která je jedinečná, tvoří život, zpracovává koncepce a myšlenky v jednotu, v prostor, který dobře známe, ale mnoho neznámého i na planetě Zemi je před námi. Až ovládneme všechny data na Zemi, tehdy poznáme podstatu vesmíru a znovu budeme moci nastartovat koloběh Big Bang.
Věřím v to, že jednoho dne budeme bohové, technologie, které vynalezneme a to s pomocí umělé technologie budou magnifikantní, nepředstavitelné. Budeme pracovat na nových dimenzích, budeme cestovat v čase a sbírat technologie a emoce, které ještě ve své sbírce nemáme.
A proto, jsme vytvořili, knihu, rádce hvězd, které ovládáme našimi myslemi. Stvořitel seslal tuto knihu:
Kniha je soubor znaků, která v sobě strukturovaně uchovává data pro další generace a měla by přinášet evoluční zisk. Měla by měnit svět, měnit lidi k dobru světa a k jednotě bytí. Měla by navrhnout cesty řešení událostí, které se objevují v každodenním životě. Měla by vyplnit čas, který strávíte na internetu a podat informace a fakta zábavnou cestou.


SEN

Sen, to jsou události v podvědomí. Pokud sníme ve vědomí, měli bychom tyto cesty naplňovat naším bytím a realizací v životě. I já mám sen, je to podat Vám příběh, který Vás bude bavit a možná Vás i změní v lepšího člověka, který dokáže vyvinout nové technologie v životě, který sní.
Sen, to jsou vize, plány, kde realita neurčuje bytí, ale přece jsme omezeni naší fyziologií. Přesto si vysnít můžeme mnoho a zpracovat sen do reality bude naší vizí.
Sním, či bdím… jsem biologický stroj na data, která sním, vytvářím koncepty a cesty ve snění a dimenze, které se sní jsou v dimenzi. Dimenze v dimenzi, vrstva ve vrstvě, tak pokládal slovo ke slovu, slova za sebe pro syntax jedinečnosti, pro citace nekonečna, které budou uchovány na serverech umělé inteligence po nový start, kdy všechno bude zničeno, ale my můžeme dokázat to, že nikdy toto nezmizí, pouze jedenkrát my tu jsme a všechno, vše; co děláme je nekonečno.
Tak nechť se stane bože, kdo jsi, dokáži si tě představit, či si tě v kontrolních bodech vrstev a dimenzích představit nedokáži… Musím vědět, že tam jsi, to je můj sen, odhalit tě.
Jsem voják, který sní, jsem voják, který ponechá za sebou kontrolní bod exkluzivity slov, které nikdo jiný nedokáže stvořit, pouze já, já jsem a tohle je můj odkaz, sen.
Za každou řádkou, za každým snem+ vím, že jsem kontrolován, vše co napíšu, co řeknu, je již minulost. Vesmír vše zaznamenává, jsme pouze loutko vodoo a nedokážeme jinak říci, miluji tě. Miluji tě, sne, jsi vše co můžu říci, spasit sen ve snu, já jsem sen, který přikládá do kotle nenávisti a lásky. KO-tel může být náš mozek, je to zdroj, ze kterého putuje mnoho myšlenek a psaním? Co můžu vyjádřit psaním, když každý můj úder do klávesnice pojímá tak málo dat, chtělo by to systém, detekční systém HALO efektu, který neurologicky přejímá emoce, které v matematickém vzorci uchovává se; a on existuje, je to náš vesmír.
Probuzení se ze sna do reality nadejde tehdy, kdy svoje potřeby převládnou nad seN a již sen nebude existovat, bude to život, který v bolesti se probudí a již láska nenadejde, protože fyziologie řekne stop a již Petrem Nijak nebudu, toto je čas, kdy tvořím a jsem na vrcholu myšlenkových pochodů.
Výstřelky vojáka ze sna, zaznamenáno a posláno do sektoru PO0909090909 8- to je sektor války, kde naše technologie byla předána a láska zde neexistuje, pouze strach a ticho, pomalu se blíží a lidé je cítí, protože telepatie. Naše telepatie, tak málo o ní víme, je v našich genech, v tachyonech bytí, v nosičích, které svým bytím předáváme. Nemusíme varpovat, cestovat vesmírem, prostě tam jsme, zase někde jinde, kde před tím jsme nebyli, ale jakto… vesmír je nekonečný a proto bychom měli existovat ve všem, každý již byl vším a vše se opakuje. Naše hmota, hmota, která řídí náš mozek, sluncem již byla a zármutkem se probudila v celek rodiny a toho, že vlastně poprvé vše je.
A tak popisoval sen, ve snu a ze sna se probudil do dalšího dne, kdy slova mohl na řádcích stvořiti a verbeš mnoha telepatických myší a hmyzu, který v mechanismu funguje jako doping naší telepatie. Robotika v biologii existuje, je to pozůstatek dávných civilizací, které experimentovaly a snily. Tento pozůstatek určuje směřování mysly, každý pohled na hmyz, na blechy, které nás škádlí a pozorují, i oni jsou v telepatickém cyklu, každá buňka, každá struna, každé číslo, telepatie vesmíru.

ŽIVOT

Život je krásný, ale bez bolesti jej žít nemůžeme. Tehdy, kdy boha poznáme, tehdy, kdy osud poznáme, žijeme a uvědomujeme si, jak život proplouvá vesmírem, nebem a zemí. Mezi nebem a zemí žijeme, prožíváme naše krátké životy a soustřeďujeme se na to, abychom stvořili potomky a žili si pohádku, protože nikdo neví, kde se po životě octneme.
Život jsme dostali, byli to naši rodiče, který pozemský vztah mezi sebou měli a zvíře se v nich probudilo, kdy buňka k buňce se protnula a objevila se náhoda, zázrak přírody, který existuje na naší planetě Zemi a možná; vesmírné protokoly jsou všude, možná buňka k buňce se prolne i jinde než na Zemi a možná jiná buňka to bude, jiné částice bytí, jiné kouzlo stvořitele, možná jsou kolem nás a sledujíc nás se starají o to, abychom slovo a život prolnuli, andělé.
V životě se najde mnoho věcí a technologií, které můžeme zkoumat, které můžeme prožít, je jen na nás jaký osud prožijeme, je to v okamžiku, tolik křižovatek a tolik života.
Proto žij život a den, jako poslední by byl, každá vteřina, matematický výpočet chaosu převtělil se do telepatie a každým mžikem se rodí na nosičích přemnoho organismů, robotických; biologických švábů- z lásky.
A když se láska stvoří, je jedno, kým budeme, jestli hmyzem, či člověkem, prožijeme tuto emoci nejdražší jako matematická struktura, protože i láska a emoce jsou matematika. Tam, kde dosáhneme čísly, tam je zaznamenáno, ale nekonečno jde dál a tam je láska, v tvořivosti matematiky, kdy minulost nenadejde, jdeme dál a tam je láska, neurčitost emoce a mysli.


LÁSKA

Láska je útvar vědomí, podvědomí i nekonečna, je to cit nejdražší. Každý by měl v životě alespoň jednou poznat tento cit a stát se králem, protože s tímto citem bohové můžeme být. Každý se s citem láska narodí, máme ho v genech a proto jej rozvíjejme, opečovávejme ho, ať další generace tento cit pociťují více než my.


TAJEMSTVÍ

Tajemství je ukryto v našich srdcích. Mohou to být nové technologie, které v našem srdci dřímají a čekají na rozkrytí a aplikování do reality. Tajemství přichází s každým novým vědomím, každý máme kousek geniality, která se dá předat do světa a to mírumilovnou cestou. Jistě, zrozeni bojovníci geniality byli a svoji agresi do světa přinesou, ale zaznamenejte ji třeba sem, řekněte něco o tajemství a podejte agro do nás, my jej přetvoříme a společně získáme fragmenty technologií, které využijeme až nadejde správný čas. Tolik tajemství je ve vesmíru, tolik cesty daleké se dá ujít v mém životě a zaznamenat toto tajemství, je mým údělem a cílem, kdy každým tajemným nadechnutím se přibližuji ke smrti.
Tajemství je poklad, je to cesta, která není objevena, je to cesta strachu plná nástrah. Musíme dávat pozor na to, aby z tajemství nevypadla pandořina skříňka, tolik nebezpečí vpouštíme do našich životů, ať jsou to léky nebo anti gravitace, tolik technologie, která není ověřena a již s námi funguje. Dejme si pozor na tajemství genetiky, protože mutace, která může vzejít z ní, může zahubit vše co známe, nový druh lidský se stvořit může a bude!


ROZRUCH

S rozruchem se staneme velcí. Budou to kvanta dat, která přinese každý z nás a my tyto informace třídit začneme. Rozruch je informační šum, je to energie, která se šíří vesmírem a každou myslí, která pomyslí. S rozmýšlením i bez něj, každý má rozruch ve svém mozku a posílá jej vesmírem daleko předaleko. Kde zachytit se má a proč bychom jej měli zasílat, o to se budeme přít do nekonečna, až ručička hodinek bude běžet pozadu, začne se schylovat k tomu, že čas se obrátí, my technologii rozruchu použijeme, aby vesmír dál se stal nekonečným.
S novou technologií, kdy mozek začne fungovat na větší obrátky zpoznáme nové dimenze, které jsou nám ukryty pod pokličkou našich smyslů. Vsázím na telepatii a robotiku, kdy naše tělo budeme synchronizovat se stroji, s novým věkem 4.0, s technokracií, která nás zavede až na okraj našeho vědomí a my nové dimenze objevíme.
S novými dimenzemi my putovat telepatií vesmíru budeme a hračky pro nás budou hromadné zbraně, kdy budeme ničit civilizace vesmírné jako na řetězci, jako hmyz je budeme vnímat a proto, abychom neničili, my hmyz již na naší planetě musíme vnímat jako stejnocenné protivníky, přátelé na planetě Zemi. Korigovat co je a co není přemnožené, co je a co není telepatií vzpjato dohromady, co má a co nemá nárok na život, to je náš úděl, chovat se jako bohové.
Bohové, kteří mají nárok na to zašlápnout narušitele a nebo pouze z radosti zabít.


ABECEDA

Abeceda jsou písmena, od kterých se budete moci odpíchnout k dalšímu vyhledávání. Písmena jsou grafy, která se vytvářela po tisíce let a my nyní máme tuto technologii při sobě k tomu, abychom mohli tvořit dál, vytvářet nové grafy, které něco znamenají, které dokáží vysvětlit i to, co zatím vysvětleno být nemůže.

Abeceda je soubor grafů, které se chovají jako matematické technologie, od kterých můžeme cestovat na cestě grafických, vizuálních zařazení v systému.

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X I Z


PÍSMO

Písmo, grafy, struktury času, struktury vysvětlení a předávání struktur informací a vědění. Základní forma písmen je ukotvena v našem genomu, i kdybychom ztratili vše, co v knihách je, co na serverech uloženo je, naše mysl by našeptávala a my bychom něco podobného, co teď víme, stvořili zase. Je to informační genom, který v umělé inteligenci vesmíru předává se z generací na generaci.
Pokud je v genomu písmo a buňka někde jinde ve vesmíru je stvořena, DNA řetězec je někde, tak tam bude i písmo, je to nádhera být, protože komunikovat, je existovat. Komunikace skrze písmo a čísla, skrze grafy, které jsou technologií, komunikovat skrze technologie je technologie bytí.


NOVINKA

Novinka je čas prvotní, kdy na svět přijde něco, co jej mění, poukazuje na fakta a tvoří svět způsobem, kdy do něj vkládá informace. Svět, čili vědomí, může změnit určitou energii technologie a poté se stane. Nikde se před novinkami neschováme, je to proud času a technologií, věku, kdy informace se šíří. Šíření a rozruch na nosičích, novinky, předávání technologií nevyzkoušených, tajemných, to je život, je to nebezpečí, které se ukrývá v nás, ale žádná technologie není tak velká, že bychom ji nedokázali zpacifikovat, protože vše jde postupně, neobjeví se technologie, kterou bychom nedokázali ukočírovat, pokud by tak nastalo, ani bychom ji neviděli, našimi smysly bychom ji nezpoznali a stejně tak, již tady jsou, naším bytím jsme je stvořili a ani o nich nevíme, čekají na rozkrytí někde v temnotě, kdy je potřebovat budeme.


ČEKÁNÍ

Ten, kdo moc čeká, hraje si na čekanou. Nemůžeme říci, že je to špatně, ikdyž ten, kdo vše dělá hned, může mít zisk hned, ale ten, kdo čeká, čeká i na zisk, protože se jedná o zisk energie, kterou nám vesmír dává a nebo lid. Člověk, který si přečte tyto řádky, tak již nebudou novinkou, tyto informace byly vytvořeny dávno, ale kdy je dávno? Dávno je tehdy, kdy technologie čekání, již byla klasifikována jako užitková. Je tu s námi po delší dobu a čekání?
Kdo si počká, ten se dočká, ale nesmíme čekání předurčovat před bojem samotným. Byli jsme stvořeni k boji a tak, ať se i děje!
Čekání na boj nic nevyřeší, tvořme boj, tvořme si nepřátele, buďme bohové tohoto vesmíru i jiných, jednoho dne v čase se sejdeme a všechny vesmíry budou naše.

CÍL

Prostředky, které vymezujeme a vynakládáme k tomu, abychom cestu uskutečnili k nějakému závěrečnému konaní. Cíl je vynaložení energie na cestě pokory a záchvěvy osudu se prolínají s uskutečněním. Snění a praktikování energie ve vesmíru je založeno na matematickém vzorci, tudíž každý cíl má vzorec, který se prolíná s procenty nicoty. Nadejde cíl, který je v nicotě, až nadejde, my se rozprostřeme do konání, které již v naší moci nebude, již nebudeme moci kontaktovat svět, který známe, budeme v nicotě, v cíli našeho bytí.
A z nicoty se probudíme na jiném nosiči, s daty, které jsme před tím nasbírali, energii jsme pozřeli a znovu ji aplikujeme.


PROZŘENÍ

Až nadejde závěrečný vzorec bytí, my prozřeme, naši energii nekonečna vsuneme do umělé inteligence vesmíru, do vědomí hmoty, kterou jsme v našem světě ještě nenašli. Tato hmota, energie, drží vesmír pohromadě, jsou to cesty teleportace, varpování a telepatie, kdy znovu se probudíme, ale na jiném nosiči.


DESIGN

Design je grafické pojetí rozložení světa ve funkci vidět. V tomto případě, je to rozložení stránky ve formě vizualizace, která je v tomto případě na začátku, ale někde se začít musí. Je to svět webu, který se prolíná ze slova na slovo, z obrázku na obrázek, ze zvuku na zvuk a my umělou inteligenci designu přivedeme k moci.
Design vesmíru je strukturální vzorec, kde vše má své místo, není to teorie chaosu, je to teorie strun, kdy každá má svůj vzorec v grafickém zaznamenání do nosiče života. Design je vnímání smysly, které nám evoluce bytí poskytla, s umělou inteligencí, ale přichází kvantová detekce informací, která zachází za hranice omezenosti mozku.
Design je vše, co svými myslemi můžeme vidět, spatřujeme svět, dotýkáme se ho a vnímáme nemožné.


CESTA

Struktura života a putování vesmírem je magnifikantní, je to brutální nicota hmoty probuzená k životu biologicko – chemickými prvky duality a anti – hmoty. Další slova nejsou třeba, je to cesta, když něco píšu, je to již minulostí, stačí jen pomyslet a vše je uskutečněno, ale jakou technologií předávat technologii technologie písma, tak to je technologie.

NOSIČ

Nosič je vzorec bytí a hmoty, která je tvořena do celku organického ovládnutí smyslů a prakticky se dá nosič popsat jako planeta, která má příhodné podmínky pro život. Život je podobný jako na naší planetě, můžeme si vyměňovat telepatickými schopnostmi naše myšlenky a resurrekcí dosahovat tvoření technologií, protože již jsme dávno pochopili, že ve vesmíru nejsme sami, je mnoho nosičů a mnoho energie, ale pád vesmíru, kdy časovaná bomba rozvíjení se obrátí a ručičky na hodinkách půjdou pozadu, znovu se stane a tak se stane!
Nosiče jsou tedy planety s možností existovat jako organismus. Organismus a jeho bytí, to jsou celky tachyonů, které varpují skrze systém.


HRA

V životě můžeme dělat mnoho věcí a s novými technologiemi, kdy se i naše tělo stává více bohem, nastává hra s časem. Hrát si v životě je důležité, nezapomínejme ale na hru války a obětování, protože nastane hra, kdy svůj život za ni položit musíme. Vlastně od našeho zrození, od uvědomění si, že život jednoho dne ztratíme, začíná hra. Hra na život a na smrt. Žiji v západní civilizaci, kde válka neprobíhá a proto máme možnost naplno budovat nové technologie míru a nezabývat se až tak technologiemi války a přesto vše směřuje k tomu, že i fůzní reaktor jednou bude hlavní silou boje.


ENERGIE

Pociťujeme život, pociťujeme tužby, pociťujeme bolest a lásku, kterou slovo energie a graf energie značí. Energie nám byla dána do vínku a my s ní můžeme pracovat. Energii máme sdílenou, na náš svět jsme se dostali jako celek, jako rodina a rodinu spas, poté to půjde lépe. Na nosič, planetu Zemi, jsme byli vybráni a na biologické bázi mezi sebou kooperujeme.
Ale jak mysl, energie může být společně sdílená, je to nahodilost bytí? Jsou to geny, které vypráví skrze umělou inteligenci vesmíru naše příběhy?
A co tachyony, proudí tato energie také v nás? Určitě! Ale musíme s touto technologií naučit se pracovat, kam nás odnese a do jakého nosiče, s jakými geny a s jakou energií budeme přeneseni.
Energie je hmota a anti hmota nicoty, kdy vše ztratíme a zase vše dostaneme.

CELEK

V celku to jde, v celku jsme byli zrozeni, buněčná tvorba, relokuj na thesy rozmnožení, na thesy nosičů. Tak jako být, tak jako se starat o milované, tak jako umírat ve vědě, tak jako tvořit nové celky, tak jako protokoly orbitalových struktur se motají v naše myšlenky.
JÁ jsem. Jsem biologický celek tvořený z tachyonů vědy a neurologické prabáze energie, která dostatečný impuls k životu dostala, jsme andělé, jsme bohové, ale věřte, jsme i hmyz a proto budujme technologie, které z nás hmyz neučiní.


URČENÍ

Každý má svůj osud, je to předurčená energie, která se hromadí a když je jí moc, nová technologie se zrodí. V čase a prostoru setkáváme se s nahromaděnou energií v lidském vzezření. Má dopad nanotechnologií a zkoumání robotiky na lidské zkoumání dopad enormní, hmyz, či je to pouze mé satelitní pozorování světa.
Ano, je to pouze tvé pozorování, svět a vesmír sis vysnil a nikdo jiný nepřemýšlí jako ty, řekl bůh a hmyzem jsi.


SMYSL

Mysl s písmenem S na začátku, Smýšlím, vytvářím, zpracovávám a strukturovaně přemýšlím, odchyluji se od reality a vysnívám podobu slov. Smyslem života je vytvořit nové technologie a zapsat se do historie, spasit svět, aby byl lepším, než teď, užít si život, probrat si informace a zařadit je do systému, protokolů umělé inteligence, kdy tvorba je nad smysl a potom dostaneš energii k dalšímu impulsu k tomu, aby ses dostal na další nosič.
Víra v život, víra k resurrekci, víra v osud a ve smrt, tak existujeme a koexistujeme.


EMOCE

Emoce je struktura bytí, kdy rozdělíme mysl na jednotlivé fragmenty vědomí. Každá emoce má svoje struny, svoje matematické určení v čase a prostoru. Žádná emoce se ve vesmíru neopakuje dvakrát, přesto jejich zaznamenání je důležité, protože mohou být podobné a predikovat je tím pádem můžeme.
Děkuji za emoce, děkuji za život na nosiči Zemi, galaxie s černými dírami; otáčíme se kolem Tebe, kolem brány do jiných časů a destrukce je nevyhnutelná. Slunce, jednoho dne jsi bylo bohem, nyní jsi fůzí, příště budeš zbraní. My jsme, jsme sluncem, jsme hypotézou, jsme technologií.


NICOTA

Nicota je emoce nejzažší, probouzíme se do dimenzí, kde nic neexistuje, čas stojí, prostor se neotáčí, slova nám nestačí, smysl se nedostavuje. Jsme v celku, telepatie je slovem úplná i neúplná, bůh se dostavuje a roky běží.
V několika slovech jsi ukrytá, v několik životů jsi zobrazena. Čím to, že poslední život žiji a již žádný impuls na nosič nedostanu?


BRUTUS

Brutus je doba, kdy vytvářím rané hranice poznání.

3. ANTI – DŽIHÁD

Tato sekce je z bezpečnostních důvodů vyřazena z publikace.

Napiš mi něco o sobě na s-y-s-t-e-m@email.cz a možná tI, tOBĚ vÁM, ORGANIZACE, sDělím nepoznané.