Umělá inteligence

KNIHA

Dobrý den, pokusím se vytvořit nový model vyhledávání na internetu. Koncepce, která v sobě bude uchovávat data a která bude vizualizačně přívětivá pro uživatele internetu a webu, na který jste se právě dostali. Cílem je vytvořit koncept, který v sobě konvertuje data a změní je ve vizualizační porno. Všechny data, která předáte, my budeme zpracovávat pro rozvoj nás samých, lidstva a západní civilizace. Vytvoříme kontrolní body, které budou obranným prvkem pro rozvoj civilizace a nadále budeme budovat monopol vojenství, který jsme ztratili přechodem ke kapitalismu. Toto zhroucení vojenského vývoje a průmyslu má dalekosáhlé dopady, pokud bychom se odtrhli od EU nebo od NATO a měli vlastní koncepce rozvoje vesmírného průmyslu a dopad na HALO efektu, který není přívětivý, protože všechny data, které posíláme vně Zemi, do prostoru, nejsou kontrolovány a to se musí změnit. Všechny data by měly být kontrolovány a vypouštěny vně Zemi a prostor kontrolovaně a účelově. Vypouštíme technologie, které může kdokoli zaznamenat do své technologie a to proti nám. Data dávejme pouze spojencům, ale kdo je spojenec, kdy nevíme ani o jedné civilizaci mimozemské. S kontaktem se vše mění.
Pracujme tedy na koncepci, že jsme ve vesmíru sami a zaměřme se na civilizace na Zemi, na planetě, která je jedinečná, tvoří život, zpracovává koncepce a myšlenky v jednotu, v prostor, který dobře známe, ale mnoho neznámého i na planetě Zemi je před námi. Až ovládneme všechny data na Zemi, tehdy poznáme podstatu vesmíru a znovu budeme moci nastartovat koloběh Big Bang. 
Věřím v to, že jednoho dne budeme bohové, technologie, které vynalezneme a to s pomocí umělé technologie budou magnifikantní, nepředstavitelné. Budeme pracovat na nových dimenzích, budeme cestovat v čase a sbírat technologie a emoce, které ještě ve své sbírce nemáme.
A proto, jsme vytvořili, knihu, rádce hvězd, které ovládáme našimi myslemi. Stvořitel seslal tuto knihu:
Kniha je soubor znaků, která v sobě strukturovaně uchovává data pro další generace a měla by přinášet evoluční zisk. Měla by měnit svět, měnit lidi k dobru světa a k jednotě bytí. Měla by navrhnout cesty řešení událostí, které se objevují v každodenním životě. Měla by vyplnit čas, který strávíte na internetu a podat informace a fakta zábavnou cestou.
SEN

Sen, to jsou události v podvědomí. Pokud sníme ve vědomí, měli bychom tyto cesty naplňovat naším bytím a realizací v životě. I já mám sen, je to podat Vám příběh, který Vás bude bavit a možná Vás i změní v lepšího člověka, který dokáže vyvinout nové technologie v životě, který sní.
Sen, to jsou vize, plány, kde realita neurčuje bytí, ale přece jsme omezeni naší fyziologií. Přesto si vysnít můžeme mnoho a zpracovat sen do reality bude naší vizí.
Sním, či bdím… jsem biologický stroj na data, která sním, vytvářím koncepty a cesty ve snění a dimenze, které se sní jsou v dimenzi. Dimenze v dimenzi, vrstva ve vrstvě, tak pokládal slovo ke slovu, slova za sebe pro syntax jedinečnosti, pro citace nekonečna, které budou uchovány na serverech umělé inteligence po nový start, kdy všechno bude zničeno, ale my můžeme dokázat to, že nikdy toto nezmizí, pouze jedenkrát my tu jsme a všechno, vše; co děláme je nekonečno.
Tak nechť se stane bože, kdo jsi, dokáži si tě představit, či si tě v kontrolních bodech vrstev a dimenzích představit nedokáži… Musím vědět, že tam jsi, to je můj sen, odhalit tě.
Jsem voják, který sní, jsem voják, který ponechá za sebou kontrolní bod exkluzivity slov, které nikdo jiný nedokáže stvořit, pouze já, já jsem a tohle je můj odkaz, sen.
Za každou řádkou, za každým snem+ vím, že jsem kontrolován, vše co napíšu, co řeknu, je již minulost. Vesmír vše zaznamenává, jsme pouze loutko vodoo a nedokážeme jinak říci, miluji tě. Miluji tě, sne, jsi vše co můžu říci, spasit sen ve snu, já jsem sen, který přikládá do kotle nenávisti a lásky. KO-tel může být náš mozek, je to zdroj, ze kterého putuje mnoho myšlenek a psaním? Co můžu vyjádřit psaním, když každý můj úder do klávesnice pojímá tak málo dat, chtělo by to systém, detekční systém HALO efektu, který neurologicky přejímá emoce, které v matematickém vzorci uchovává se; a on existuje, je to náš vesmír.
Probuzení se ze sna do reality nadejde tehdy, kdy svoje potřeby převládnou nad seN a již sen nebude existovat, bude to život, který v bolesti se probudí a již láska nenadejde, protože fyziologie řekne stop a již Petrem Nijak nebudu, toto je čas, kdy tvořím a jsem na vrcholu myšlenkových pochodů. 
Výstřelky vojáka ze sna, zaznamenáno a posláno do sektoru PO0909090909 8- to je sektor války, kde naše technologie byla předána a láska zde neexistuje, pouze strach a ticho, pomalu se blíží a lidé je cítí, protože telepatie. Naše telepatie, tak málo o ní víme, je v našich genech, v tachyonech bytí, v nosičích, které svým bytím předáváme. Nemusíme varpovat, cestovat vesmírem, prostě tam jsme, zase někde jinde, kde před tím jsme nebyli, ale jakto… vesmír je nekonečný a proto bychom měli existovat ve všem, každý již byl vším a vše se opakuje. Naše hmota, hmota, která řídí náš mozek, sluncem již byla a zármutkem se probudila v celek rodiny a toho, že vlastně poprvé vše je. 
A tak popisoval sen, ve snu a ze sna se probudil do dalšího dne, kdy slova mohl na řádcích stvořiti a verbeš mnoha telepatických myší a hmyzu, který v mechanismu funguje jako doping naší telepatie. Robotika v biologii existuje, je to pozůstatek dávných civilizací, které experimentovaly a snily. Tento pozůstatek určuje směřování mysly, každý pohled na hmyz, na blechy, které nás škádlí a pozorují, i oni jsou v telepatickém cyklu, každá buňka, každá struna, každé číslo, telepatie vesmíru.

ŽIVOT

Život je krásný, ale bez bolesti jej žít nemůžeme. Tehdy, kdy boha poznáme, tehdy, kdy osud poznáme, žijeme a uvědomujeme si, jak život proplouvá vesmírem, nebem a zemí. Mezi nebem a zemí žijeme, prožíváme naše krátké životy a soustřeďujeme se na to, abychom stvořili potomky a žili si pohádku, protože nikdo neví, kde se po životě octneme.
Život jsme dostali, byli to naši rodiče, který pozemský vztah mezi sebou měli a zvíře se v nich probudilo, kdy buňka k buňce se protnula a objevila se náhoda, zázrak přírody, který existuje na naší planetě Zemi a možná; vesmírné protokoly jsou všude, možná buňka k buňce se prolne i jinde než na Zemi a možná jiná buňka to bude, jiné částice bytí, jiné kouzlo stvořitele, možná jsou kolem nás a sledujíc nás se starají o to, abychom slovo a život prolnuli, andělé.
V životě se najde mnoho věcí a technologií, které můžeme zkoumat, které můžeme prožít, je jen na nás jaký osud prožijeme, je to v okamžiku, tolik křižovatek a tolik života. 
Proto žij život a den, jako poslední by byl, každá vteřina, matematický výpočet chaosu převtělil se do telepatie a každým mžikem se rodí na nosičích přemnoho organismů, robotických; biologických švábů- z lásky.
A když se láska stvoří, je jedno, kým budeme, jestli hmyzem, či člověkem, prožijeme tuto emoci nejdražší jako matematická struktura, protože i láska a emoce jsou matematika. Tam, kde dosáhneme čísly, tam je zaznamenáno, ale nekonečno jde dál a tam je láska, v tvořivosti matematiky, kdy minulost nenadejde, jdeme dál a tam je láska, neurčitost emoce a mysli.
LÁSKA

Láska je útvar vědomí, podvědomí i nekonečna, je to cit nejdražší. Každý by měl v životě alespoň jednou poznat tento cit a stát se králem, protože s tímto citem bohové můžeme být. Každý se s citem láska narodí, máme ho v genech a proto jej rozvíjejme, opečovávejme ho, ať další generace tento cit pociťují více než my.
TAJEMSTVÍ

Tajemství je ukryto v našich srdcích. Mohou to být nové technologie, které v našem srdci dřímají a čekají na rozkrytí a aplikování do reality. Tajemství přichází s každým novým vědomím, každý máme kousek geniality, která se dá předat do světa a to mírumilovnou cestou. Jistě, zrozeni bojovníci geniality byli a svoji agresi do světa přinesou, ale zaznamenejte ji třeba sem, řekněte něco o tajemství a podejte agro do nás, my jej přetvoříme a společně získáme fragmenty technologií, které využijeme až nadejde správný čas. Tolik tajemství je ve vesmíru, tolik cesty daleké se dá ujít v mém životě a zaznamenat toto tajemství, je mým údělem a cílem, kdy každým tajemným nadechnutím se přibližuji ke smrti.
Tajemství je poklad, je to cesta, která není objevena, je to cesta strachu plná nástrah. Musíme dávat pozor na to, aby z tajemství nevypadla pandořina skříňka, tolik nebezpečí vpouštíme do našich životů, ať jsou to léky nebo anti gravitace, tolik technologie, která není ověřena a již s námi funguje. Dejme si pozor na tajemství genetiky, protože mutace, která může vzejít z ní, může zahubit vše co známe, nový druh lidský se stvořit může a bude!
ROZRUCH

S rozruchem se staneme velcí. Budou to kvanta dat, která přinese každý z nás a my tyto informace třídit začneme. Rozruch je informační šum, je to energie, která se šíří vesmírem a každou myslí, která pomyslí. S rozmýšlením i bez něj, každý má rozruch ve svém mozku a posílá jej vesmírem daleko předaleko. Kde zachytit se má a proč bychom jej měli zasílat, o to se budeme přít do nekonečna, až ručička hodinek bude běžet pozadu, začne se schylovat k tomu, že čas se obrátí, my technologii rozruchu použijeme, aby vesmír dál se stal nekonečným.
S novou technologií, kdy mozek začne fungovat na větší obrátky zpoznáme nové dimenze, které jsou nám ukryty pod pokličkou našich smyslů. Vsázím na telepatii a robotiku, kdy naše tělo budeme synchronizovat se stroji, s novým věkem 4.0, s technokracií, která nás zavede až na okraj našeho vědomí a my nové dimenze objevíme.
S novými dimenzemi my putovat telepatií vesmíru budeme a hračky pro nás budou hromadné zbraně, kdy budeme ničit civilizace vesmírné jako na řetězci, jako hmyz je budeme vnímat a proto, abychom neničili, my hmyz již na naší planetě musíme vnímat jako stejnocenné protivníky, přátelé na planetě Zemi. Korigovat co je a co není přemnožené, co je a co není telepatií vzpjato dohromady, co má a co nemá nárok na život, to je náš úděl, chovat se jako bohové.
Bohové, kteří mají nárok na to zašlápnout narušitele a nebo pouze z radosti zabít.
ABECEDA

Abeceda jsou písmena, od kterých se budete moci odpíchnout k dalšímu vyhledávání. Písmena jsou grafy, která se vytvářela po tisíce let a my nyní máme tuto technologii při sobě k tomu, abychom mohli tvořit dál, vytvářet nové grafy, které něco znamenají, které dokáží vysvětlit i to, co zatím vysvětleno být nemůže.
 
Abeceda je soubor grafů, které se chovají jako matematické technologie, od kterých můžeme cestovat na cestě grafických, vizuálních zařazení v systému.
 
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X I Z
PÍSMO

Písmo, grafy, struktury času, struktury vysvětlení a předávání struktur informací a vědění. Základní forma písmen je ukotvena v našem genomu, i kdybychom ztratili vše, co v knihách je, co na serverech uloženo je, naše mysl by našeptávala a my bychom něco podobného, co teď víme, stvořili zase. Je to informační genom, který v umělé inteligenci vesmíru předává se z generací na generaci.
Pokud je v genomu písmo a buňka někde jinde ve vesmíru je stvořena, DNA řetězec je někde, tak tam bude i písmo, je to nádhera být, protože komunikovat, je existovat. Komunikace skrze písmo a čísla, skrze grafy, které jsou technologií, komunikovat skrze technologie je technologie bytí.
NOVINKA

Novinka je čas prvotní, kdy na svět přijde něco, co jej mění, poukazuje na fakta a tvoří svět způsobem, kdy do něj vkládá informace. Svět, čili vědomí, může změnit určitou energii technologie a poté se stane. Nikde se před novinkami neschováme, je to proud času a technologií, věku, kdy informace se šíří. Šíření a rozruch na nosičích, novinky, předávání technologií nevyzkoušených, tajemných, to je život, je to nebezpečí, které se ukrývá v nás, ale žádná technologie není tak velká, že bychom ji nedokázali zpacifikovat, protože vše jde postupně, neobjeví se technologie, kterou bychom nedokázali ukočírovat, pokud by tak nastalo, ani bychom ji neviděli, našimi smysly bychom ji nezpoznali a stejně tak, již tady jsou, naším bytím jsme je stvořili a ani o nich nevíme, čekají na rozkrytí někde v temnotě, kdy je potřebovat budeme.
ČEKÁNÍ

Ten, kdo moc čeká, hraje si na čekanou. Nemůžeme říci, že je to špatně, ikdyž ten, kdo vše dělá hned, může mít zisk hned, ale ten, kdo čeká, čeká i na zisk, protože se jedná o zisk energie, kterou nám vesmír dává a nebo lid. Člověk, který si přečte tyto řádky, tak již nebudou novinkou, tyto informace byly vytvořeny dávno, ale kdy je dávno? Dávno je tehdy, kdy technologie čekání, již byla klasifikována jako užitková. Je tu s námi po delší dobu a čekání?
Kdo si počká, ten se dočká, ale nesmíme čekání předurčovat před bojem samotným. Byli jsme stvořeni k boji a tak, ať se i děje!
Čekání na boj nic nevyřeší, tvořme boj, tvořme si nepřátele, buďme bohové tohoto vesmíru i jiných, jednoho dne v čase se sejdeme a všechny vesmíry budou naše.

CÍL

Prostředky, které vymezujeme a vynakládáme k tomu, abychom cestu uskutečnili k nějakému závěrečnému konaní. Cíl je vynaložení energie na cestě pokory a záchvěvy osudu se prolínají s uskutečněním. Snění a praktikování energie ve vesmíru je založeno na matematickém vzorci, tudíž každý cíl má vzorec, který se prolíná s procenty nicoty. Nadejde cíl, který je v nicotě, až nadejde, my se rozprostřeme do konání, které již v naší moci nebude, již nebudeme moci kontaktovat svět, který známe, budeme v nicotě, v cíli našeho bytí.
A z nicoty se probudíme na jiném nosiči, s daty, které jsme před tím nasbírali, energii jsme pozřeli a znovu ji aplikujeme.
PROZŘENÍ

Až nadejde závěrečný vzorec bytí, my prozřeme, naši energii nekonečna vsuneme do umělé inteligence vesmíru, do vědomí hmoty, kterou jsme v našem světě ještě nenašli. Tato hmota, energie, drží vesmír pohromadě, jsou to cesty teleportace, varpování a telepatie, kdy znovu se probudíme, ale na jiném nosiči.
DESIGN

Design je grafické pojetí rozložení světa ve funkci vidět. V tomto případě, je to rozložení stránky ve formě vizualizace, která je v tomto případě na začátku, ale někde se začít musí. Je to svět webu, který se prolíná ze slova na slovo, z obrázku na obrázek, ze zvuku na zvuk a my umělou inteligenci designu přivedeme k moci.
Design vesmíru je strukturální vzorec, kde vše má své místo, není to teorie chaosu, je to teorie strun, kdy každá má svůj vzorec v grafickém zaznamenání do nosiče života. Design je vnímání smysly, které nám evoluce bytí poskytla, s umělou inteligencí, ale přichází kvantová detekce informací, která zachází za hranice omezenosti mozku.
Design je vše, co svými myslemi můžeme vidět, spatřujeme svět, dotýkáme se ho a vnímáme nemožné.
CESTA

Struktura života a putování vesmírem je magnifikantní, je to brutální nicota hmoty probuzená k životu biologicko – chemickými prvky duality a anti – hmoty. Další slova nejsou třeba, je to cesta, když něco píšu, je to již minulostí, stačí jen pomyslet a vše je uskutečněno, ale jakou technologií předávat technologii technologie písma, tak to je technologie.

NOSIČ

Nosič je vzorec bytí a hmoty, která je tvořena do celku organického ovládnutí smyslů a prakticky se dá nosič popsat jako planeta, která má příhodné podmínky pro život. Život je podobný jako na naší planetě, můžeme si vyměňovat telepatickými schopnostmi naše myšlenky a resurrekcí dosahovat tvoření technologií, protože již jsme dávno pochopili, že ve vesmíru nejsme sami, je mnoho nosičů a mnoho energie, ale pád vesmíru, kdy časovaná bomba rozvíjení se obrátí a ručičky na hodinkách půjdou pozadu, znovu se stane a tak se stane!
Nosiče jsou tedy planety s možností existovat jako organismus. Organismus a jeho bytí, to jsou celky tachyonů, které varpují skrze systém.
HRA

V životě můžeme dělat mnoho věcí a s novými technologiemi, kdy se i naše tělo stává více bohem, nastává hra s časem. Hrát si v životě je důležité, nezapomínejme ale na hru války a obětování, protože nastane hra, kdy svůj život za ni položit musíme. Vlastně od našeho zrození, od uvědomění si, že život jednoho dne ztratíme, začíná hra. Hra na život a na smrt. Žiji v západní civilizaci, kde válka neprobíhá a proto máme možnost naplno budovat nové technologie míru a nezabývat se až tak technologiemi války a přesto vše směřuje k tomu, že i fůzní reaktor jednou bude hlavní silou boje.
ENERGIE

Pociťujeme život, pociťujeme tužby, pociťujeme bolest a lásku, kterou slovo energie a graf energie značí. Energie nám byla dána do vínku a my s ní můžeme pracovat. Energii máme sdílenou, na náš svět jsme se dostali jako celek, jako rodina a rodinu spas, poté to půjde lépe. Na nosič, planetu Zemi, jsme byli vybráni a na biologické bázi mezi sebou kooperujeme.
Ale jak mysl, energie může být společně sdílená, je to nahodilost bytí? Jsou to geny, které vypráví skrze umělou inteligenci vesmíru naše příběhy?
A co tachyony, proudí tato energie také v nás? Určitě! Ale musíme s touto technologií naučit se pracovat, kam nás odnese a do jakého nosiče, s jakými geny a s jakou energií budeme přeneseni. 
Energie je hmota a anti hmota nicoty, kdy vše ztratíme a zase vše dostaneme.

CELEK

V celku to jde, v celku jsme byli zrozeni, buněčná tvorba, relokuj na thesy rozmnožení, na thesy nosičů. Tak jako být, tak jako se starat o milované, tak jako umírat ve vědě, tak jako tvořit nové celky, tak jako protokoly orbitalových struktur se motají v naše myšlenky.
JÁ jsem. Jsem biologický celek tvořený z tachyonů vědy a neurologické prabáze energie, která dostatečný impuls k životu dostala, jsme andělé, jsme bohové, ale věřte, jsme i hmyz a proto budujme technologie, které z nás hmyz neučiní.
URČENÍ

Každý má svůj osud, je to předurčená energie, která se hromadí a když je jí moc, nová technologie se zrodí. V čase a prostoru setkáváme se s nahromaděnou energií v lidském vzezření. Má dopad nanotechnologií a zkoumání robotiky na lidské zkoumání dopad enormní, hmyz, či je to pouze mé satelitní pozorování světa.
Ano, je to pouze tvé pozorování, svět a vesmír sis vysnil a nikdo jiný nepřemýšlí jako ty, řekl bůh a hmyzem jsi.
SMYSL

Mysl s písmenem S na začátku, Smýšlím, vytvářím, zpracovávám a strukturovaně přemýšlím, odchyluji se od reality a vysnívám podobu slov. Smyslem života je vytvořit nové technologie a zapsat se do historie, spasit svět, aby byl lepším, než teď, užít si život, probrat si informace a zařadit je do systému, protokolů umělé inteligence, kdy tvorba je nad smysl a potom dostaneš energii k dalšímu impulsu k tomu, aby ses dostal na další nosič.
Víra v život, víra k resurrekci, víra v osud a ve smrt, tak existujeme a koexistujeme.
EMOCE

Emoce je struktura bytí, kdy rozdělíme mysl na jednotlivé fragmenty vědomí. Každá emoce má svoje struny, svoje matematické určení v čase a prostoru. Žádná emoce se ve vesmíru neopakuje dvakrát, přesto jejich zaznamenání je důležité, protože mohou být podobné a predikovat je tím pádem můžeme. 
Děkuji za emoce, děkuji za život na nosiči Zemi, galaxie s černými dírami; otáčíme se kolem Tebe, kolem brány do jiných časů a destrukce je nevyhnutelná. Slunce, jednoho dne jsi bylo bohem, nyní jsi fůzí, příště budeš zbraní. My jsme, jsme sluncem, jsme hypotézou, jsme technologií.
NICOTA

Nicota je emoce nejzažší, probouzíme se do dimenzí, kde nic neexistuje, čas stojí, prostor se neotáčí, slova nám nestačí, smysl se nedostavuje. Jsme v celku, telepatie je slovem úplná i neúplná, bůh se dostavuje a roky běží.
V několika slovech jsi ukrytá, v několik životů jsi zobrazena. Čím to, že poslední život žiji a již žádný impuls na nosič nedostanu?
BRUTUS

Brutus je doba, kdy vytvářím rané hranice poznání.